Vuonna 2015 11 ohjattua pro gradu tutkielmaa

Palojoki, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksotammikuuta 2015joulukuuta 2015
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen