Vuonna 2016 10 ohjattua pro gradu tutkielmaa

Palojoki, P. (Ohjaaja)

Aktiviteetti: TutkimustyypitMuun opinnäytteen ohjaus (pro gradu, lisensiaattityö)

Aikajaksotammikuuta 2016joulukuuta 2016
Tutkittava
Tunnustuksen arvoKansallinen