Är det städerna eller landsbygden som förbises av politikerna? "Städerna" säger både forskare och Helsingfors – urbaniseringen är ”en stark megatrend"

Lehdistö/media

Aikajakso22 maaliskuuta 2018

Osallistuminen mediassa

1

Osallistuminen mediassa