Darwin loi pohjan modernille biologialle

Lehdistö/media

Kuvaus

Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, Radio-sarja, YLE Areena, toim Salme Unkuri

Charles Darwin ymmärsi jo ennen evoluutioteoriansa julkaisemista, että teoria mullistaisi 1800-luvun maailmankuvan. Lajien synty -teos oli yleisömenestys, mutta sai osakseen arvostelua sekä tiedeyhteisön että kirkon taholta.

Darwinin teoriat evoluutiosta ja luonnonvalinnasta loivat pohjaa nykyaikaiselle evoluutioteorialle, vaikka perinnöllisyystiede jäi Darwinille vielä arvoitukseksi, kertoo teoreettisen filosofian professori Matti Sintonen Helsingin yliopistosta. Toisaalta Darwiniin on saatettu osin liittää esimerkiksi rodunjalostusoppi, vaikka hän itse irtisanoutuikin siitä.

Aihe

Darwinin evoluutio- ja valintateorian merkitys länsimaiselle sivistykselle

Aikajakso2 marraskuuta 2016

Osallistuminen mediassa

1

Osallistuminen mediassa