Intervju för kyrkpressen 18.9.2020 om Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2020:97

Lehdistö/media

Kuvaus

https://www.kho.fi/sv/index/beslut/arsboksbeslut/1600323418463.html

Aikajakso18 syyskuuta 2020

Osallistuminen mediassa

1

Osallistuminen mediassa