Saattavatko kotoutumista tukevat palvelut vahvistaa maahanmuuttaneiden syrjäytymistä?

Lehdistö/media

Kuvaus

Miten kotoutumista tukevat toimenpiteet edistävät maahanmuuttaneiden hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta valtaväestön kanssa? Tuetaanko niissä oppijoiden sisäistä motivaatiota vai uraohjataanko enemmän yhteiskunnan työvoimatarpeiden mukaan? Millaisia syrjiviä mekanismeja tutkija niistä tunnistaa?

Aikajakso25 elokuuta 2019

Käsittely mediassa

1

Käsittely mediassa