Tutkimustulosten uutisointi: Helsingin yliopiston lehdistötiedotetta seurannut uutisointi

Lehdistö/media

Kuvaus

Verkkomedia sekä radio noteerasivat laajasti tiedottaja Elina Raukon kanssa yhteistyössä tuotetun lehdistötiedotteen liittyen tieteellisen artikkelin "A Bayesian Network for Assessing the Collision Induced Risk of an Oil Accident in the Gulf of Finland" tuloksiin. Asia oli esillä radion uutisissa tiedotteen julkaisupäivänä 20.4.2015. Radio Suomen Ajantasa-ohjelmasta tuli haastattelukutsu, jonne meni prof Sakari Kuikka 21.4.

Aihe

Yhteentörmäyksestä aiheutuvan öljyonnettomuuden riski voi tulevaisuudessa jopa nelinkertaistua Suomenlahdella
Aikajakso20 huhtikuuta 2015

Osallistuminen mediassa

1

Osallistuminen mediassa