Uusi toimintamalli auttaa metsäsektorin tuote- ja palveluinnovaatioiden kehittymistä kuluttajamarkkinoille

Lehdistö/media