A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008)

  • Imre Bartis (Muu)

Tietoaineisto

Kuvaus

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201411281

Siteeraa tätä

Bartis, I. (Muu) (2015). A Multimodal Corpus of Tourist Brochures Produced by the City of Helsinki, Finland (1967-2008). FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.