Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version

  • Imre Bartis (Muu)

Tietoaineisto

Kuvaus

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016050401

Siteeraa tätä

Bartis, I. (Muu) (2016). Corpus of Finnish Magazines and Newspapers from the 1990s and 2000s, Downloadable Version. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.