Finnish Proverb Collection, Kielipankki Version

  • Imre Bartis (Muu)

Tietoaineisto

Kuvaus

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-20140730176

Lainaa tätä

Bartis, I. (Muu) (2016). Finnish Proverb Collection, Kielipankki Version. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.