Kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnittelu 2013 -haastatteluaineisto

  • Maija Faehnle (Luoja)

Tietoaineisto

Kuvaus

Haastatteluilla kerättiin tietoa kaupunkiseutujen viherrakenteen suunnittelua koskevaa opasta varten kaupunkisuunnittelun parissa työskenteleviltä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiltä vuonna 2013. Haastatteluissa käsiteltiin kaupunkiluontoa, viherrakentamista ja yhdyskuntasuunnittelua. Aineisto koottiin osana Kestävää kaupunkikehitystä ekosysteemipalveluilla –-tutkimusohjelmaa (Enhancing Sustainable Urban Development through Ecosystem Services, ENSURE), jonka tavoitteena oli tuottaa monitieteistä tietoa ja työkaluja kestävän kehityksen edistämiseksi kaupunkiseuduilla. Tämän osatutkimuksen rahoittajia olivat Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö HENVI (50%) ja Suomen ympäristökeskus (50%).
Koska saatavilla2016
JulkaisijaYhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (FSD)

Siteeraa tätä