The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts

  • Imre Bartis (Muu)

Tietoaineisto

Kuvaus

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-2016042604

Siteeraa tätä

Bartis, I. (Muu) (2014). The Finnish Sub-corpus of FiRuLex, Russian-Finnish Comparable Corpus of Legal Texts. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.