The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki (1970s, 1990s and 2010s) Downloadable Version

  • Imre Bartis (Muu)

Tietoaineisto

Kuvaus

http://urn.fi/urn:nbn:fi:lb-201609142

Siteeraa tätä

Bartis, I. (Muu) (2014). The Longitudinal Corpus of Finnish Spoken in Helsinki (1970s, 1990s and 2010s) Downloadable Version. FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.