The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1875-1920)

Tietoaineisto

Lainaa tätä

Westerlund, H. (Muu) (2017). The Newspaper and Periodical OCR Corpus of the National Library of Finland (1875-1920). FIN-CLARIN-konsortio, Nykykielten laitos, Helsingin yliopisto.