BD FACSAria II solulajittelija

Laitteistot/tilat: Laitteet

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Kolmen laserin (sininen 488 nm, punainen 633 nm, Near UV 375 nm) virtaussytometri, joka soveltuu fluoresoivilla merkkiaineilla leimattujen partikkeleiden (eläinsolujen, bakteerien, synteettisten partikkeleiden) analysointiin ja erityisesti niiden lajitteluun jopa 9 eri parametrin suhteen. Sekä suurten partikkelimäärien että yksittäisten solujen talteenotto on mahdollista. Laitelaboratoriossa on laitteen lisäksi ajoihin tarvittava perusvarustelu ja myös aseptisen työskentelyn mahdollistava laminaarivirtauskaappi. Rekisteröityneet ja tarvittavan koulutuksen tai kokemuksen omaavat käyttäjät voivat käydä tekemässä ajoja itsenäisesti ja hallinnoida omia varauksiaan verkkokalenterissa. Käyttäjätukea ja -koulutusta on tarjolla resurssien mukaan.

Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Equipment
  • !!Service

Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
  • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

ESFRI aihealueet

  • !!Biological and Medical Sciences

HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö
Laitteisiin liittyvä valokuva - IMG_1468.JPG