Suomen hilalaskennan infrastruktuuri

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Tieteellisen laskennan tulevaisuus nojaa tutkimusverkkojen (esim. CSC-Funet) valtavaan siirtokapasiteettiin, jota hyödyntäen suuret datamäärät voidaan osittain tai kokonaan siirtää laskettavaksi hajautetuilla laitteistoilla. Tätä lähestymistapaa olivat ensimmäisinä hyödyntämässä hiukkasfyysikot, jotka kehittivät niin kutsutun hajautetun laskentakapasiteetin (grid computing technology), joka mahdollistaa sekä datan että laskentatyön hajauttamisen maailmanlaajuisesti saumattomaksi työvuoksi. FGI tuo hajautettua laskentakapasiteettia aiempaa suuremmalle joukolle tutkijoita. FGI -konsortio edustaa erityisesti tietojenkäsittelytieteitä, materiaalitieteitä (sisältäen kemian ja fysiikan), biotieteitä ja laskennallista lääkeainetutkimusta, mutta resurssit ovat myös muiden suurteholaskentaa tarvitsevien tieteenalojen käytettävissä.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service
  • !!Equipment

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 114 Fysiikka
  • 116 Kemia

  ESFRI aihealueet

  • !!e-Infrastructures