Kansallinen elektroninen kirjasto FinELib

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   PL 26 (Teollisuuskatu 23-25)

   Helsingin yliopisto

   00014

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  FinELib on suomalaisten yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yleisten kirjastojen muodostama konsortio, joka hankkii keskitetysti korkeatasoisia kansainvälisiä ja kotimaisia elektronisia aineistoja (e-lehtiä, e-kirjoja, tietokantoja, hakuteoksia). FinELib-palveluyksikkö neuvottelee keskitetysti jäsenyhteisöilleen käyttöoikeussopimuksia elektronisiin aineistoihin. Konsortio lisensioi e-aineistoja kilpailukykyisesti, varmistaa laadukkaiden ja monipuolisten e-aineistojen saannin jäsenorganisaatioidensa tutkijoille ja edistää aineistojen käyttöä tutkimuksessa. Tutkijat voivat käyttää konsortion hankkimia elektronisia aineistoja ajasta ja paikasta riippumatta. Kansalliskirjasto vastaa FinELibin toiminnasta ja sen kehittämisestä FinELibin ohjausryhmän määrittelemien linjausten mukaisesti.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Resource
  • !!Service