Helsinki Functional Imaging Center HFIC

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Helsinki

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Helsingissä kuvantamispalvelut on integroitu Helsinki Functional Imaging Center:iin (HFIC) jolla on koordinaatio- ja kehittämistehtävä. HFIC:in kuvantamispalvelujen tarjonta on laajaa sisältäen solujen (ml. elävät solut)
  widefield ja konfokaalikuvantamisen, tehoseulontakuvantamisen, elektronimikroskopiaa (EM; kryo- ja scanning-EM), koe-eläinkuvantamista (luminenssi- ja fMRI-teknologioihin pohjautuvat) ja materiaaliteknologioihin
  pohjaavia kuvantamistekniikoita (nanomateriaalit, nanokuvantaminen). HFIC:iin kuuluu 12 palveluyksikköä sekä kansallinen elektronimikroskopiakeskus

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö