Seismologian instituutin seisminen asemaverkko

Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

    Suomi

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Asemaverkon tehtävänä on rekisteröidä maanjäristysten, räjäytysten ja muiden seismisten tapausten synnyttämiä seismisiä aaltoja tapausten tunnistamista, paikannusta ja koonmääritystä varten. Kattava asemaverkko on perusedellytys seismologiselle tutkimukselle, havaintotoiminnalle sekä viranomaistehtäville, jotka liittyvät seismisen riskin hallintaan ja ydinkokeiden kieltosopimuksen valvontaan. Erityisiä tutkimuskohteita ovat maan kuoren ja ylävaipan rakenteen tutkimukset sekä mannerten sisäosien seismisyys. Verkon havaintoasemat sijaitsevat 31 paikkakunnalla ympäri Suomea ja tietokantaa ylläpidetään Seismologian Instituutissa Helsingissä. Asemaverkko on osa kansainvälistä seismistä verkkoa, sen rekisteröintidataa ja havaintotuloksia toimitetaan useille kansainvälisille keskuksille (ORFEUS, ISC, EMSC, IRIS, GEOFON).

Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1171 Geotieteet