Integroitu kasvihuonekaasujen seurantajärjestelmä - ICOS

Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

    Suomi

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

ICOS infrastruktuurin päämääränä on tuottaa laadukkaita, yhtenäisiä ja pitkäaikaisia havaintosarjoja kasvihuonekaasujen pitoisuuksista ja voista. ICOS mahdollistaa tutkimuksen, joka lisää tietoamme hiilen kiertokulun ja kasvihuonekaasupäästöjen nykytilasta sekä niiden lähteistä ja nieluista Euroopassa ja tärkeillä lähialueilla Siperiassa ja Afrikassa. Asemaverkosto muodostaa ICOSin selkärangan, jossa kerätään mittausaineistoa kasvihuonekaasuista. ICOS johdetaan ja koordinoidaan Helsingistä. Eurooppalaiset keskuslaitokset huolehtivat aineiston prosessoinnista ja kalibroinnista. Suomesta on koordinoidusti mukana useita ekosysteemi- ja ilmakehäasemia, joita ylläpitää Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos. ICOS aineistot on saatavilla ICOS Carbon Portaalista (rakenteilla 2014-2015).

Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Equipment

Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1172 Ympäristötiede
  • 1171 Geotieteet
  • 4112 Metsätiede

ESFRI aihealueet

  • !!Environmental Sciences