Liikuteltava seisminen verkko

Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

    Helsinki

    Suomi

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Liikuteltavia asemia käytetään litosfäärin rakenteen selvittämiseen, mantereen sisäosien seismisyyden tutkimuksiin erityisesti postglasiaalisilla siirroksilla ja maanjäristyssarjojen syiden selvittämiseen. Lisäksi niiden avulla tutkitaan mineraaliesiintymien sijaintia ja syntyä maan kuoressa ja litosfäärissä, syvällä kallioperässä suoritettavien hydraulisten stimulaatiokokeiden aiheuttamia indusoituja maanjäristyksiä sekä menetelmiä seismisen riskin arviointiin ja minimointiin alueilla, joilla sijaitsee tärinälle herkkiä laitteita.

Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1171 Geotieteet