NMR teknologia-alusta / Suomen biologinen NMR-keskus

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Helsinki

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Keskuksen tehtävänä on NMR-teknologiapalveluiden tuottaminen paikallisesti ja kansallisesti. Kansallinen biologinen NMR-keskus on nykyisin yksi Viikin huomattavimmista tutkimuslaitekeskittymistä. Keskuksen laitteisto koostuu neljästä 500 - 800 MHz 1H-taajudella toimivasta NMR-spektrometristä. Palveluina tarjotaan mm. 1) proteiinien ja proteiini-ligandi -kompleksien rakennemääritystyöt, 2) proteiini-ligandi -vuorovaikutusten karakterisointi aminohappotasolla (epitooppimääritykset, konformaatiomuutokset, affiniteettimääritykset myös heikoille vuorovaikutuksille), 3) proteiinidynamiikan karakterisointi eri aikaskaaloissa (ps – h), 4) proteiinituottopalvelu NMR-tutkimuksia varten.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service
  • !!Equipment

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 3111 Biolääketieteet
  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • 220 Teollinen bioteknologia

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö