Proteomiikan ja proteiinien karakterisoinnin teknologia-alusta / Meilahden kliinisen proteomiikan yksikkö

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Helsinki

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Meilahden Kliinisen Proteomiikan Palveluyksikkö toimii Lääketieteellisen Tiedekunnan Meilahden Kampuksella, Helsingin Yliopiston tiloissa. Yksikköön kuuluu Biomedicum Helsingin ja Haartman-instituutin tiloissa toimivat osastot. Biomedicumissa oleva osa kuuluu Biolääketieteen laitokseen ja Haartman-
  instituutin osa Transplantaatiolaboratorioon. Yksikkö on jäsenenä
  kansallisessa Biokeskus Suomen rahoittamassa ProtMetNet yhteisössä. Meilahden yksikkö on erikoistunut antamaan analyysi- ja tutkimuspalveluja kliinisen proteomiikan alalla maamme kaikille korkeakouluille ja muille tutkimusyhteisöille sekä teollisuudelle. Vaikka yksikkö on erikoistunut kliiniseen proteomiikkaan, kuuluvat myös proteomiikan peruspalvelut yksikön tehtäviin. Yksikkö palvelee myös kansainvälisiä yhteisöjä (lähinnä eurooppalaisia korkeakouluja ja tutkimusyhteisöjä). Yksikkö vastaa suurelta osalta paikallisesta proteomiikan koulutuksesta perus- ja jatko opiskelijoille.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 3111 Biolääketieteet
  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö