Psykologian ja logopedian tutkimusinfrastruktuuri

Laitteistot/tilat: Tutkimuslaboratorio

Laitteiden yksityiskohdat

Kuvaus

Tutkimusinfrastruktuuri sisältää tilat, laitteistoja ja tukihenkilökuntaa behavioraalisten, logopedisten, neuropsykologisten ja neurofysiologisten mittausten/testien suorittamiselle.

24 laboratoriota sisältäen unilaboratoriot, tarkkailtavat terapiatilat, laitteettomat haastattelutilat, mustia/harmaita tutkimushuoneita, EEG-suojahuoneet, virtuaalitodellisuuslaboratorio ja näytteenottotilat.

Tutkimuslaitteita mm. seuraavilta tutkimusalueilta: psykometriikka, neuropsykologia, kognitiivinen neurotiede, logopedia, visuaalinen havaitseminen, motorinen järjestelmä, hormonijärjestelmät, psykofysiologia.

Tutkimusinfrastruktuurilla on kaksi laboratorioinsinööriä. Kaikki tilat ovat esteettömät. Koehenkilöille on erillinen odotustila.

Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Equipment
  • !!Resource