Saaren yksikön tutkimuslaboratorio

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Kotieläinten terveydenhuoltoon liittyvä soveltava (kliininen) tutkimus. Tässä laboratoriossa tehdään ja koordinoidaan kotieläinten käyttäytymistieteeseen, kliiniseen eläinlääketieteeseen sekä tuotantoympäsirtöön liittyvää tutkimusta. Kohdelajit ovat pääasiassa nauta ja sika.

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 413 Eläinlääketiede

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Tutkimuslaboratorio