Sekvensointiyksikkö /Haartman Instituutti

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Helsinki

   Suomi

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Haartman Instituutin sekvensointiyksikkö tarjoaa sekvensointipalvelua yliopiston sisäisille ja ulkopuolisille asiakkaille. Sekvensointi tapahtuu asiakkaan templaatista (klooni, PCR-fragmentti) asiakkaan omilla että yksikön tarjoamilla kaupallisilla alukkeilla. Tarvittaessa yksikkö hoitaa myös sekvensoitavien PCR-fragmenttien entsyymipuhdistuksen. Myös valmiita reaktioita ajetaan. Yksikön valtti on palvelun yksilöllisyys ja nopeus.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1182 Biokemia, solu- ja molekyylibiologia
  • 1184 Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö