Taitan tutkimusasema

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  • Sijainti

   Kenia

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Taita Research Station on Kenian Taitavuorilla sijaitseva Helsingin yliopiston monitieteinen tutkimusasema. Vuonna 2011 avattua asemaa hallinnoidaan Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen laitokselta. Taitan tutkimusasema ympäristö toimii luonnon laboratoriona, joka sopii hyvin esimerkiksi luonnontieteellisten, yhteiskunnallisten, ekologian ja evoluutiobiologian, kasvi- ja eläinsystematiikan ja mikrobiekologian tutkimushankkeiden kohdealueeksi. Taitavuoret ovat yksi maapallon eliölajiston monimuotoisuuskeskuksista ja aseman ympäristössä elää monia kotoperäisiä kasvi- ja eläinlajeja. Mielenkiintoiseksi alueen tekee maanpinnan korkeuden (500 m – 2200 m) vaihtelusta johtuva luonnonolosuhteiden muutos, joka vaikuttaa ilmastoon, kasvillisuuteen, maankäyttöön ja ihmistoimintaan.

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1171 Geotieteet
  • 119 Muut luonnontieteet
  • 519 Yhteiskuntamaantiede, talousmaantiede