Lajitietokeskus

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Lajitietokeskus (Finnish Biodiversity Information Centre) on erityisesti eliölajistoon liittyvän tutkimuksen, mutta myös päätöksenteon, opetuksen ja elinikäisen oppimisen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se kokoaa, arkistoi ja välittää kotimaisia elektronisia lajitietoaineistoja sekä (erityisesti tulevaisuudessa) tarjoaa näiden visualisointi- ja analysointityökaluja yhdestä portaalista. Tietoja tarvitaan erilaisiin tutkimuskysymyksiin sekä luonnonvarojen hallintaan ja maankäytön suunnitteluun. Yhdistämällä lajitietoa paikkatietoihin voidaan tehdä erilaisia analyysejä luonnon kehityksestä ja ihmisen vaikutuksesta siihen.

  Lajitietokeskus-infrastruktuuri toimii keskitettynä väylänä kansainvälisiin eliölajiaineistojen yhteiskäytön portaaleihin, kuten Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Infrastruktuurin perusta, tietovarasto, on käytössä myös Luonnontieteellisen keskusmuseon omissa toiminnoissa.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
  • 1172 Ympäristötiede
  • 119 Muut luonnontieteet

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö