Luonnontieteellinen keskusmuseo ja sen kokoelmat

  Laitteistot/tilat: Laitteet

  Laitteiden yksityiskohdat

  Kuvaus

  Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS on yksi maamme kolmesta keskusmuseosta ja sen tehtävä on vastata luonnontieteellisten kansalliskokoelmien säilyttämisestä, kartuttamisesta ja näytteillepanosta sekä näihin liittyvästä tutkimuksesta ja opetuksesta. Kansalliskokoelmat, jotka sisältävät kasvi- ja eläintieteellisiä sekä geologisia ja paleontologisia näytteitä ja havaintoaineistoja koko maailmasta, ovat osa maailmanlaajuista luonnon monimuotoisuuden tietovarantojen verkostoa. Ne palvelevat monipuolisesti kansainvälistä tutkimusta, ympäristöhallintoa, yliopisto-opetusta ja elinikäistä oppimista. Lisäksi luonnontieteellisillä menetelmillä laajassa toimintaympäristössä toimiva ajoitusyksikkö on kansallisesti ainutlaatuinen keskuspalveluyksikkötasoinen tutkimusinfrastruktuuri; ajoitusyksikkö sijaitsee Kumpulan kampuksella.

  Tutkimusinfrastruktuurin tyyppi

  • !!Service
  • !!Resource

  Tieteenalat ja vapaat avainsanat

  • 1181 Ekologia, evoluutiobiologia
  • 1172 Ympäristötiede
  • 1171 Geotieteet

  HY tutkimusinfrastruktuurien luokittelu

  • Keskuspalveluyksikkö