Etsi tutkimusyksiköitä

Käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Kuluttajaekonomia

Taloustieteen osasto

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Kirurgian osasto

Clinicum

Yksikkö: Tulosyksikkö