Etsi tutkimusyksiköitä

Kuluttajaekonomia

Taloustieteen osasto

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Kansatiede

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Kirurgian osasto

Clinicum

Yksikkö: Tulosyksikkö