Etsi tutkimusyksiköitä

Suuterveystiede

Clinicum

Yksikkö: Instituutio

Slaavilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Synteesi ja analyysi

Kemian osasto

Yksikkö: Tulosyksikkö

Sisätautien osasto

Clinicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

Silmä- ja korvaklinikka

Clinicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

Suuradiologia

Clinicum

Yksikkö: Instituutio

Suulääketiede

Clinicum

Yksikkö: Instituutio

Sukupuolentutkimus

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Suu- ja leukakirurgia

Clinicum

Yksikkö: Instituutio