Etsi tutkimusyksiköitä

Portugalilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Germaaninen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Slaavilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Espanjalainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Kansatiede

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Balttilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Aasian kielet

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Uskontotiede

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Englantilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Sukupuolentutkimus

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Italialainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Folkloristiikka

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Arkeologia

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Aasian tutkimus

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Museologia

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Taidehistoria

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Yleinen kielitiede

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö