Etsi tutkimusyksiköitä

Laitekeskus ja kasvihuone

Infra

Yksikkö: Instituutio

Materiaalikemia

Kemian osasto

Yksikkö: Tulosyksikkö

Museologia

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Tutkimusryhmä Jaakko Tuomilehto

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmä Tapio Palva

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Suu- ja leukakirurgia

Clinicum

Yksikkö: Instituutio