Etsi tutkimusyksiköitä

Espanjalainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

ESSO-ryhmä

Sosiaalipsykologia

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Evolutionary Palaeontology group

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Farmakologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

Folkloristiikka

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Fysiologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö