Etsi tutkimusyksiköitä

Yliopistopalvelut

Yksikkö: Koontiyksikkö

Yleinen kielitiede

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Virologian osasto

Medicum

Yksikkö: Tulosyksikkö

Viikki Plant Science Centre (ViPS)

Yksikkö: Tutkimusryhmät

VERIFIN

Kemian osasto

Yksikkö: Tulosyksikkö

Uskontotiede

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Tutkimusryhmä Tapio Palva

Yksikkö: Tutkimusryhmät