Etsi tutkimusyksiköitä

Yleinen kielitiede

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Urban meteorology

INAR Physics

Yksikkö: Tutkimusryhmät

Folkloristiikka

Kulttuurien osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Molekyylitiede

Kemian osasto

Yksikkö: Tulosyksikkö

Balttilainen filologia

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö

Aasian kielet

Kielten osasto

Yksikkö: Tutkimusyhteisö