Julkaisut 1990 2020

Suodatin
Kirja
2017

Maatalousyrityksen johtaminen ja toiminnan kehittäminen: Tuotannon suunnittelu strategisen johtamisen tukena

Ryhänen, M. J. & Sipiläinen, T. A. I., 2017, Helsinki: Tempest Oy. 236 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Open access
2014

Co-operatives as a Tool for Poverty Reduction and Promoting Business in Tanzania

Sumelius, J., Tenaw, S., Bäckman, S., Bee, F., Suleman, C., Machimu, G. & Kumburu, N., 2014, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management, Agricultural Economics. 69 Sivumäärä (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro 65)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2012

Assessment of Agri-environmental Public Goods Provision Using Fuzzy Synthetic Evaluation

Chen, Q., Sipiläinen, T. & Sumelius, J., 2012, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 17 Sivumäärä (Discussion papers / University of Helsinki, Department of economics and management; nro 61)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Vastuullinen sijoittaminen

Hyrske, A., Lönnroth, M., Savilaakso, A. & Sievänen, R., 2012, Helsinki: FINVA Finanssikoulutus. 196 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

General theoretical framework of the SARD-Climate project

Sumelius, J., Bäckman, S., Rötter, R. & Kahiluoto, H., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 30)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Identifying the driving forces behind price fluctuations and potential food crisis

Bäckman, S. & Sumelius, J., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 35)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Investigation of the effects of increases in agricultural productivity with regard to food security, employment and rural development in general

Nyairo, N., Parviainen, T., Islam, K. M. Z. & Bäckman, S., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 31)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Sustainable Rural Development with Emphasis on Agriculture and Food Security within the Climate Change Setting: SARD-Climate final report

Sumelius, J., Bäckman, S., Kahiluoto, H. & Rötter, R., 2009, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 40)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2008

Ekonomiska och miljöeffekter för olika åtgärder att begränsa Östersjöns övergödning: kan den gröna marknadskraften bidra?

Hellstrand, S., Sumelius, J. & Bäckman, S., 2008, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management, Agricultural Economics. 39 Sivumäärä (Discussion papers / Department of Economics and Management, University of Helsinki; nro 23)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2007

Evolution and implementation of multifunctionality-related policies in China and Finland

Chen, Q., Arovuori, K. & Sumelius, J., 2007, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management, Agricultural Economics. 13 Sivumäärä (Discussion papers / Department of Economics and Management, University of Helsinki; nro 20)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2006

Comparative study on Chinese and Finnish experts' opinion of multifunctional agriculture

Chen, Q. & Sumelius, J., 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Evaluation of economic activities and poverty in the region close to the National Park of Rio Abiseo in Peru

Vehkamäki, S. & Bäckman, S., 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 16)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Farmers' choice on multifunctionality targeted policy measures

Arovuori, K. & Kola, J., 2006, Helsinki: Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro nro 15)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2005

Capitalisation of research result on the multifunctionality of agriculture and rural areas : Multagri project: summary of main results

Cairol, D., Coudel, E., Barthélémy, D., Caron, P., Cudlinova, E., Zander, P., Renting, H., Sumelius, J., Knickel, K. & Sixth Framework Research Programme Global Change and Ecosystems , 2005, 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Citizens' attitudes towards multifunctional agriculture

Hyytiä, N. & Kola, J., 2005, Helsinki: University of Helsinki. (Discussion papers / University of Helsinki, Department of Economics and Management; nro n:o 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Lantbruksföretagets ekonomiska förutsättningar: Teaching compenidum

Sumelius, J., 2004, 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi : loppuraportti

Horstia, E., Järvinen, T., Ojala, T., Pallas, K., Sumelius, J., Ollila, P. & Konsulttitoimisto Terra , 2004, Helsinki : Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2003

Environmental conflicts : the role of economic instruments

Romstad, E., Kriström, B. & Sumelius, J., 2003, Copenhagen : Nordic Council of Ministers. 54 Sivumäärä (TemaNord ; nro 2003:517 )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2002

Ekonometrian johdantokurssi

Sumelius, J., 1 huhtikuuta 2002, 100 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Farm level cost of reducing nitrate leaching by economic instruments in Croatian farming systems

Sumelius, J., Grgić, Z., Mesić, M. & Franić, R., 2002, (CEESA discussion paper ; nro 11 )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2001

Elintarviketuotannon turvallisuuden ja etiikan ekonomiaa

Kola, J. (toim.), 2001, Helsinki: Helsingin yliopisto. 99 Sivumäärä (Selvityksiä / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nro 13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2000

Kustannus-hyötyanalyysi monivaikutteisesta maataloudesta

Yrjölä, T. & Kola, J., 2000, Helsinki: Helsingin yliopisto. 77 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

1999

EU:n maitopolitiikka ja Agenda 2000

Ukkonen, R. & Kola, J., 1999, Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Structural policy effects in Finnish rural areas: a quantitative social accounting matrix approach

Kola, J. (toim.) & Nokkala, M. (toim.), 1999, Helsinki: University of Helsinki, Department of Economics and Management. 191 Sivumäärä (Julkaisuja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos; nro 23)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Structural policy effects in remote rural areas lagging behind in development (STREFF): executive summary

Efstratoglou, S. (toim.), Psaltopoulos, D. (toim.) & Kola, J. (toim.), 1999

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Why do the Finnish and Swedish agrienvironmental programmes differ?

Hasund, K. P., Carlsen, H. & Sumelius, J., 1999, Swedish University of Agricultural Sciences. 28 Sivumäärä (Working paper series; nro 1999:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Determinants of agricultural protection in Finland (1931-1990)

Crommelynck, A., Kola, J. & Swinnen, J. F. M., 1998, Katholieke Universiteit Leuven. 27 Sivumäärä (Working paper / Policy Research Group; nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

1997

Luomu-Suomi? Maatalouden tuotantovaihtoehtojen ympäristötaoludelliset vaikutukset-projektin loppuraportti

Miettinen, A., Koikkalainen, K., Vehkasalo, V. & Sumelius, J., 1997, Helsinki: Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Maatalouspolitiikan peruskäsitteistö

Ihamuotila, R. & Kola, J., 1997, Helsinki: Helsingin yliopisto. 88 Sivumäärä (Monistesarja / Helsingin yliopisto, taloustieteen laitos)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Viljamarkkinoiden toiminta ja tehokkuus

Männistö, M., Kola, J. & Hakkala, K., 1997, Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

1994

Controlling nonpoint source pollution of nitrogen from agriculture through economic instruments in Finland

Sumelius, J., 1994, (Research publications / Agricultural Economics Research Institute, Finland ; nro 74 )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Elintarviketalouden huominen: Mikkelin läänin ja Etelä-Karjalan peruselintarviketalouden kehittämisstrategiat

Pylkkänen, P. & Kola, J., 1994, Mikkeli: Mikkelin läänin maakuntayhtymä. 104 Sivumäärä (Elintarviketalous-projekti; nro 2/94)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja