An­ti­bi­otic res­ist­ance in hu­man im­pacted en­vir­on­ments

Organisaation profiili

Tieteenalat

  • 1183 Kasvibiologia, mikrobiologia, virologia
  • 1172 Ympäristötiede

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai