Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

  • Postiosoite

    Suomi

Organisaation profiili

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA on tutkinut suomalaista koulutusta ja oppimaan oppimisen taitoja jo vuodesta 1996. Tutkimusyhteisömme on osa kasvatustieteellistä tiedekuntaa.

Tutkimuksemme kohdistuu opetukseen, oppimiseen, arviointiin ja koulutukseen sekä näiden kehittämiseen. Arviointimme ja tutkimuksemme kattavat kaikki koulutusasteet varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Asiantuntijoillamme on kokemusta ja osaamista laajojen arviointien suunnittelusta, aineiston keräämisestä, käsittelystä, analysoimisesta sekä tulosten tulkinnasta ja raportoinnista.

Tutkimuksemme kohdistuu kasvatuksen ja koulutuksen eri vaiheisiin. Toteutamme myös poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksia koulutuksen ja oppimisen kehityksen seuraamiseksi. Tutkimukseen pohjautuvat arviointimme tuottavat uutta tietoa koulutuksen eri osa-alueilta. Saatujen tulosten perusteella teemme ehdotuksia ja suosituksia suomalaisen koulutuksen, oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi. Tuemme tiedolla johtamisen käytänteiden kehittämistä kasvatus- ja opetusalalla.

Koulutuksen eri alojen asiantuntijoista koostuva tutkimusryhmämme tekee kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta ja julkaisee aktiivisesti alamme arvostetuissa kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisusarjoissa ja lehdissä. Teemme tiivistä tutkimusyhteistyötä myös kasvatustieteellisen tiedekunnan muiden tutkimusryhmien kanssa. Teemme tutkimusyhteistyötä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Lisäksi opetamme aktiivisesti Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusmenetelmäkursseilla kandi-, maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmissa. Ohjaamme opinnäytetöitä ja tarjoamme tutkimusaineistojamme gradua tai väitöskirjaa tekevien opiskelijoiden käyttöön. Täydennyskoulutamme opettajia, rehtoreita ja koulutusalan asiantuntijoita arviointi- ja tutkimustietoon perustuen.

Ota yhteyttä ja tule mukaan yhteistyöhön kanssamme!

Kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö

Viimeisin maa-/aluetasolla toteutettu yhteistyö. Saat tarkempia lisätietoja pisteitä napauttamalla, tai