Julkaisut 1924 2019

Suodatin
Tutkimusraportti
2019

Rahapelaaminen, rahapelihaitat ja rahapelien markkinointiin liittyvät mielipiteet kolmessa maakunnassa: Rahapelikyselyn 2016-2017 perustulokset yksinoikeusjärjestelmän uudistuksessa

Salonen, A., Lind, K., Castrén, S., Lahdenkari, M., Kontto, J., Selin, J., Hellman, C. M. E. & Järvinen-Tassopoulos, J., 26 maaliskuuta 2019, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 183 Sivumäärä (Raportti; nro 4/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Tulisiko poikien HPV-rokotusten olla osa kansallista rokotusohjelmaa? Työryhmän loppuraportti

Mäkitie, A., Hiltunen-Back, E., Lehtinen, M., Nieminen, P., Saarilahti, K., Syrjänen, S., Taari, K., Virtanen, A., Liitsola, K., Salo, H., Vänskä, S. & Leino, T., 22 tammikuuta 2019, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 102 Sivumäärä (THL-raportti; nro 2/2019)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2018

Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä

Valve, R., Itkonen, S., Huhtala, M., Jämsén, P., Mertanen, E., Mäkeläinen, P., Paavola, S., Raulio, S., Suominen, M. & Tuikkanen, R., 12 joulukuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 87 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; nro 73/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Manual for development of recommendations for good practice

Vermeulen, N., Le Clef, N., D'Angelo, A., Veleva, Z. & Tilleman, K., 2018, European Society of Human Reproduction and Embryology. 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Nuorten masennus, mielenterveyden hoitoketjut ja näyttöön perustuvan hoidon integroitu implementaatio perustasolle

Ranta, K., Parhiala, P., Pelkonen, R., Seppälä, T., Mäklin, S., Haula, T., Nikula, M., Mäkinen, M., Rintamäki, T. & Marttunen, M. J., 9 helmikuuta 2018, Helsinki: Valtioneuvoston kanslia. 102 Sivumäärä (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja ; nro 90/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Suomen romaniväestön osallisuus ja hyvinvointi: Romanien hyvinvointitutkimus Roosan perustulokset 2017-2018

Weiste-Paakkanen, A. (toim.), Lämsä, R. (toim.) & Kuusio, H. (toim.), joulukuuta 2018, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 159 Sivumäärä (Raportti; nro 15/2018)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2017

Manual for ESHRE guideline development

Vermeulen, N., Le Clef, N., D'Angelo, A., Tilleman, K., Veleva, Z. & Nelen, W., 2017, Grimbergen: European Society of Human Reproduction and Embryology. 70 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Nuori hammaslääkäri 2017: Tutkimusraportti

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Kottonen, A., Meriläinen-Vapola, S., Näpänkangas, R., Savanheimo, N., Suominen, L. & Tolvanen, M., marraskuuta 2017, 1. p. toim. Helsinki: Suomen Hammaslääkäriliitto. 68 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Selvitys 5-12-vuotiaiden lasten mielenterveyshäiriöiden hoito- ja kuntoutuspalvelujärjestelmästä Suomessa

Huikko, E., Kovanen, L., Torniainen-Holm, M., Vuori, M., Lämsä, R. M., Tuulio-Henriksson, A. & Santalahti, P., 2017, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 160 Sivumäärä (Raportti; nro 14/2017)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2016

Astma ja hengitystieallergiat ovat lisääntyneet Suomessa: allergiaohjelma pyrkii taittamaan kasvu

Jousilahti, P., Laatikainen, T., Haahtela, T. & Vartiainen, E., 2016, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 4 Sivumäärä (Tutkimuksesta tiiviisti; nro 5/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Expansion and optimization of ART in Uzbekistan

Ristola, M., Finne Jakobsen, S. & Raben, D., 10 helmikuuta 2016, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 49 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Mielenterveys- ja päihdetyö opiskeluterveydenhuollossa: Palvelut, menetelmät ja yhteistyö

Kanste, O., Haravuori, H., Kolimaa, M., Vorma, H., Fagerlund-Jalokinos, S., Suvisaari, J., Muinonen, E. & Marttunen, M., 2016, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nro 19/2016 )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

WHO mission on ART optimization in Belarus March 30-31, April 1, 2016: April 2016

Ristola, M., Rusovich, V., Lundgren, J. & Finne Jakobsen, S., 26 heinäkuuta 2016, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 22 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2015

HIV Programme Review in Kyrgyzstan: Evaluation report December 2014

Mansfeld, M. & Ristola, M. A., 2015, Kööpenhamina: WHO Regional Office for Europe. 91 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

HIV programme review in Tajikistan: Evaluation report - September 2014

Mansfeld, M., Ristola, M., Klinte, J., Bultman, J., Kastelic, A. & Rotberga, S., 2015, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 64 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015: Miten tästä eteenpäin?

Partanen, A. (toim.), Moring, J. (toim.), Bergman, V. (toim.), Karjalainen, J. (toim.), Kesänen, M. (toim.), Markkula, J. (toim.), Marttunen, M. (toim.), Mustalampi, S. (toim.), Nordling, E. (toim.), Partonen, T. (toim.), Santalahti, P. (toim.), Solin, P. (toim.), Tuulos, T. (toim.) & Wuorio, S. (toim.), 2015, Helsinki. 380 Sivumäärä (Työpaperi / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL); nro 20/2015)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen arviointi kaudelta 2009–2013

Räsänen, K. (toim.), Toivonen, A. (toim.), Pyörälä, E. (toim.) & Hakkarainen, K. (toim.), 27 maaliskuuta 2015, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 110 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita; Vuosikerta 2015, nro 11)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2014

Nuori Hammaslääkäri 2014

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Kottonen, A., Näpänkangas, R., Pienihäkkinen, K., Savanheimo, N., Suominen, L. & Tuononen, T., 2014, Helsinki: Suomen Hammaslääkäriliitto. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Terveyskeskuksen tuottavuuden mittaamisen edellytykset – Havaintoja pilottihankkeesta

Seppälä, T., Linna, M. & Elonheimo, O. T., joulukuuta 2014, Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research. 31 Sivumäärä (VATT Valmisteluraportit; Vuosikerta 2014, nro 22)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Työssä jatkamisen tukeminen pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: Arviointitutkimus 1.6.2012 voimaan astuneiden työterveyshuoltolain ja sairausvakuutuslain muutosten täytäntöönpanon toteutumisesta

Juvonen-Posti, P., Pesonen, S., Toivio, P., Sallmén, M., Himanen, A-K., Hannu, T., Takala, E-P., Niiranen, K., Autti-Rämö, I., Hinkka, K. & Uitti, J., 2014, Helsinki: Työterveyslaitos. 98 Sivumäärä (Työterveyslaitoksen julkaisuja )

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2013

Diabeteksen hyvä hoito –tutkimusprojektin loppuraportti

Koponen, A. M., Simonsen-Rehn, N., Laamanen, R. & Suominen, S., 2013, Helsinki: KELA. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Elämänkulku, mielenterveys ja hyvinvointi: Seurantatutkimus 16-vuotiaista tamperelaisnuorista 22-, 32- ja 42-vuotiaina (TAM- projekti)

Mustonen, U., Huurre, T., Kiviruusu, O., Berg, N., Aro, H. & Marttunen, M., 2013, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 79 Sivumäärä (Raportti; nro 17/2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus : satunnaistettu vertailututkimus

Pitkälä, K., Savikko, N., Pöysti, M., Laakkonen, M-L., Kautiainen, H., Strandberg, T. & Tilvis, R., 2013, Helsinki: Kansaneläkelaitos. 193 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia / Kelan tutkimusosasto; nro 125)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Sosiaaliset määrittäjät WHO:n ja Suomen terveyspolitiikassa

Palosuo, H., Sihto, M., Lahelma, E., Lammi-Taskula, J. & Karvonen, S., 2013, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 127 Sivumäärä (Raportti; nro 14/2013)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2012

Ennen kuin on liian myöhäistä: Ehkäisevän mielenterveystyön toimivia käytäntöjä palvelujärjestelmän kehittäjille

Laajasalo, T. & Pirkola, S., 2012, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 88 Sivumäärä (Raportti; nro 47/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Hyvinkään sairaalan uudisrakennus -hankkeen toiminnallinen selvitys: Loppuraportti 31.5.2012.

Elonheimo, O. M., Huvinen, S., Puumalainen, A., Linna, M. & Brommels, M., 31 toukokuuta 2012

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jokelan ja Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden ja opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito: Kahden vuoden seurantatutkimusten loppuraportti

Haravuori, H., Suomalainen, L., Turunen, T., Berg, N., Murtonen, K. & Marttunen, M., 2012, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 78 Sivumäärä (Raportti; nro 4/2012)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Melun terveysvaikutukset ja ympäristömelun häiritsevyys Helsingissä

Haahla, A. & Heinonen-Guzejev, M., 2012, Helsinki: Helsingin kaupungin ympäristökeskus. 60 Sivumäärä (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja ; Vuosikerta 2012, nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Working-life expectancy in Finland: trends and differentials 2000-2015: A multistate regression modeling approach

Nurminen, M., 2012, Helsinki: Eläketurvakeskus. 100 Sivumäärä (Finnish Centre for Pensions, Reports; Vuosikerta 2012, nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Nuori hammaslääkäri 2011: Tutkimusraportti

Koivumäki, J., Auero, M., Eerola, A., Karaharju-Suvanto, T., Korhonen, S., Kottonen, A., Näpänkangas, R. & Vinkka-Puhakka, H., 2011, Suomen Hammaslääkäriliitto.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Rattijuopon profiili ja uusimisen riskitekijät: Tuloksia rattijuopumuksen esiintyvyydestä ja kehityksestä Uudenmaan ratsiatutkimuksesta vuosina 1990–2008

Portman, M., Penttilä, A., Haukka, J., Eriksson, P., Gunnar, T., Kuoppasalmi, K. & Koskimaa, H., 2011, Helsinki: Liikenne- ja viestintäministeriö. (LINTU-julkaisuja; nro 1/2011)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Working-life expectancy in Finland: development in 2000-2009 and forecast for 2010-2015: a multistate life table approach

Nurminen, M., 2011, Helsinki: Finnish Centre for Pensions. 50 Sivumäärä (Finnish Centre for Pensions, Working Papers 06/2011; Vuosikerta 2011, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2010

ESPOON OMAHOITOHANKE - Kroonisesti sairaiden hoitomallin ja omahoitoa tukevien palvelujen kehittäminen: Hankkeen loppuraportti 1.9.2005–28.2.2010

Suurnäkki, A. & Elonheimo, O., 24 maaliskuuta 2010, Versio 1.0 toim. Espoo: Espoon kaupunki. 51 Sivumäärä (Tekesin tutkimuspäätökset; nro 40/06 ja 516/07)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Mielenterveyskuntoutujien suun terveydenhuollon kehittäminen Keravan ja Vantaan kaupunkien perusterveydenhuollossa sekä HYKS/Peijaksen sairaalan psykiatrian kuntoutuspoliklinikalla

Murtomaa, H. & Haavio, M-L., 2010, 64 Sivumäärä (Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

AD/HD-aikuisten psykologinen yksilökuntoutus - Raportti Rinnekoti-Säätiön ja Raha-automaattiyhdistyksen kehitysprojektista 2007-2009

Virta, M., Salakari, A., Vataja, R., Chydenius, E., Heikkilä, M., Partinen, M., Kaski, M. & Iivanainen, M., 2009, Espoo: Rinnekoti-säätiö. 33 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jokelan koulukeskuksen ampumissurmille altistuneiden oppilaiden selviytyminen, tuki ja hoito: Kahden vuoden prospektiivisen seurantatutkimuksen väliraportti

Suomalainen, L., Haravuori, H., Berg, N., Kiviruusu, O. & Marttunen, M., 2009, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 23 Sivumäärä (Raportti; nro 8/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Kauhajoen ampumissurmille altistuneiden opiskelijoiden selviytyminen, tuki ja hoito: Kahden vuoden prospektiivisen seurantatutkimuksen väliraportti

Haravuori, H., Suomalainen, L., Turunen, T., Helin, J., Berg, N., Murtonen, K., Kajak, K., Kiviruusu, O. & Marttunen, M., 2009, Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 25 Sivumäärä (Raportti; nro 44/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2008

Expected Performance of the ATLAS Experiment - Detector, Trigger and Physics

Aad, G., Eerola, P. & The ATLAS collaboration, 2008, CERN/LHCC. 1828 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Tiedosto
2007

AD/HD-aikuisten psykologinen ryhmäkuntoutus - Vetäjän käsikirja

Leskelä, M., Vedenpää, A., Vataja, R., Grönroos, N., Chydenius, E., Heikkilä, M., Partinen, M., Kaski, M. & Iivanainen, M., 2007, Espoo: Rinnekoti-säätiö. 38 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2006

9-luokkalaisten mielenterveys Tampereella ja Vantaalla, kaksivuotisseuranta

Fröjd, S., Kaltiala-Heino, R. & Marttunen, M., 2006, Tampere: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. 38 Sivumäärä (Pirkanmaan sairanhoitopiirin julkaisuja; nro 6/2006)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Oppilaiden ja vanhempien näkemykset koulun inklusiivisuudesta

Matikka, L., Koponen, A. & Reiterä-Paajanen, U., 2005, Kehitysvammaliitto. 52 Sivumäärä (Kotu-raportteja; nro 5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2004

9-luokkalaisten mielenterveys Tampereella ja Vantaalla. Perusraportti.

Fröjd, S., Charpentier, P., Luukkaala, T., Pelkonen, M., Ranta, K., Ritakallio, M., von der Pahlen, B., Marttunen, M. & Kaltiala-Heino, R., 2004, Tampere: Tampereen yliopistollinen sairaala. 32 Sivumäärä (Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja ; nro 7/2004)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

A randomized trial on the effect of four forms of psychotherapy on depressive and anxiety disorders: Design, methods and results on the effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and solution focused therapy during a one-year follow-up

Helsinki Psychotherapy Study Group, Knekt, P. (toim.), Lindfors, O. (toim.), Knekt, P., Lindfors, O., Renlund, C., Kaipainen, M., Mäkelä, P., Järvikoski, A., Maljanen, T., Marttunen, M. J., Raitasalo, R., Härkänen, T., Virtala, E., Rissanen, H., Laine, H., Hannula, J. & Aalberg, V., 2004, Helsinki: KELA. 112 Sivumäärä (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia / Studies in social security and health ; Vuosikerta 77)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2002

Kehitysvammabarometri

Matikka, L., Nummelin, T., Ainali, I., Koponen, A. & Teittinen, A., 2002, Kehitysvammaliitto.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2001

International Quit and Win 1998

Korhonen, T., Sandström, P., Mannonen, P., Vartiainen, E-R., Pyykönen, M. & Puska, P., 2001, Kansanterveyslaitos.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1999

Collaborative neutronic performance characterization of the FiR 1 clinical epithermal neutron beam facility for BNCT: INEEL BNCT Research Program

Nigg, D., Harker, Y., Hartwell, J., Wemple, C., Serén, T., Auterinen, I., Kotiluoto, P., Hiismäki, P., Seppälä, T., Kortesniemi, M., Savolainen, S. & Risler, R., huhtikuuta 1999, USA: INEEL. (INEEL Annual Report 1998; Vuosikerta 1998)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen