Valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiset

  • Suomi

Julkaisut 1977 2019

Suodatin
Kirja
2019

Nocturnes: Popular Music and the Night

Stahl, G. (toim.) & Bottà, G. (toim.), 2019, Palgrave Macmillan. 280 Sivumäärä (Pop Music, Culture and Identity)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Orno - valaisinmuotoilua

Karttunen, L., Mykkänen, J. & Nyman, H., 2019, Helsinki: Siltala. 260 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

Vapiseva Eurooppa: Mitä seuraa eurooppalaisen politiikan kaaoksesta?

Ronkainen, A. J. (toim.) & Mykkänen, J. (toim.), 10 huhtikuuta 2019, Tampere: Vastapaino. 244 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

2018

Professori Pakkasvirta Presente

Jukka, A., Mykkänen, J. (toim.), Quesada, F. (toim.), Mika, R. (toim.), Siltala, A. (toim.) & Teivainen, T. L., syyskuuta 2018, Finland: Into kustannus. 312 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinen

Työväenkysymyksestä henkilöstöpolitiikkaan: liiketoiminnan sosiaalinen ulottuvuus - tapaus Partek

Kettunen, P. T., 2018, Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura. 197 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
2017

Socialpsykologi - en introduktion

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind, K., Ruusuvuori, J. E., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Renvik (Mähönen), T. A., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T., maaliskuuta 2017, Stockholm: Liber. 352 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Widows in European Economy and Society 1600-1920

Moring, B. K. E. & Wall, R., 20 helmikuuta 2017, Woodbridge: Boydell Press. 342 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2015

Reviving Co-operative Security in Europe through the OSCE

Tiilikainen, T. H. & Drafting Group, joulukuuta 2015, Wien: OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions. 31 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2014

Kapitalismin sanakirja

Aaltio, E., Miettinen, T., Toivanen, T., Alaja, A., Vadén, T., Ylönen, M., Eskelinen, T. (toim.) & Juntumaa, I. (toim.), 2014, Helsinki: Into Publishing.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

The Future of OSCE Field Operations (Options)

OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions & Etyj-tutkimuslaitosverkoston työryhmä, 2014, Vienna: OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2013

Jokaisen Eurooppa

Aunesluoma, J., Marttila, J., Putus-Hilasvuori, T. & Similä, J., elokuuta 2013, Helsinki: Sanoma Pro . 176 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2012

Avain EU-käsitteisiin

Erkkilä, T. & Tiilikainen, T., 2012, Uusittu laitos, ensimmäinen painos toim. Helsinki: Eurooppatiedotus, ulkoasiainministeriö. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Euroopan historia I-II: Osa 1 : Valta ja asema ; Osa 2 : Henki ja elämä.

Suvikumpu, L. (toim.), Heikkilä, T. (toim.), Kukkonen, T. (toim.), Tiilikainen, T. (toim.) & Kaartinen, M. (toim.), 2012, 1 toim. Helsinki: WSOY. 853 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Government Transparency: Impacts and Unintended Consequences

Erkkilä, T., 18 syyskuuta 2012, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 296 Sivumäärä (Public sector organizations)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Helsinki Education and Research Area (HERA) - Toiminnan arviointi 2012 Helsinki Education and Research Area (HERA) - Toiminnan arviointi 2012

Aarrevaara, T., Arminen, I., Dobson, I. R., Haapakorpi, A., Ranne, P., Stenvall, J. & Virtanen, T., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 48 Sivumäärä (Hallinnon julkaisuja; Vuosikerta 2012, nro 82)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Laatua e-oppimateriaaleihin: E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa

Ilomäki, L. (toim.), 2012, Helsinki: Opetushallitus. 120 Sivumäärä (Oppaat ja käsikirjat / Opetushallitus; nro 2012:5)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Mediayhteiskunta

Seppänen, J. & Väliverronen, E., 2012, Tampere: Vastapaino. 228 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Nyckel till EU-begrepp

Erkkilä, T. & Tiilikainen, T., 2012, Reviderad utgåva, första upplagan toim. Helsingfors: Utrikesministeriet , europainformationen. 76 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Ryyppäämällä ryhmäksi: Ehkäisevän päihdetyön karttalehtiä nuorten ja nuorten aikuisten juomiskulttuureihin

Maunu, A., 2012, 1. p. 2012; 2. uudistettu painos 2012 toim. Helsinki: Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Unhealthy Science? University Natural and Physical Sciences 2002 to 2009/10

Dobson, I. R., 2012, Canberra: Office of the Chief Scientist. 88 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2011

Auditointiprosessi ja sen vaikutukset yliopistossa

Haapakorpi, A., 2011, Tampere: Korkeakoulujen arviointineuvosto. 90 Sivumäärä (Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja; nro 7:2011)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Linkki: lukion historia. 4, Suomen historian käännekohtia

Aunesluoma, J., Putus-Hilasvuori, T., Ukkonen, J. & Vuorela, L., 2011, Helsinki: WSOYpro. 230 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

PS Lukion psykologia 2

Karrasch, M. & Lindblom-Ylänne, S., 2011, uudistettu painos toim. Keuruu: Kustannusosakeyhtiö Otava. 189 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Vapaakaupan tiellä: Suomen kauppa- ja integraatiopolitiikka maailmansodista EU-aikaan

Aunesluoma, J., 2011, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 536 Sivumäärä (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia; nro 1303)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2010

Muuttuva akateeminen professio Suomessa: maaraportti

Aarrevaara, T. & Pekkola, E., 2010, Tampere University Press. 189 Sivumäärä (Higher Education Finance and Management Series)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedepolitiikan kansainvälisiä kehitystrendejä 2000-luvulla

Pelkonen, A., Teräväinen, T., Häyrinen-Alestalo, M., Waltari, S-T. & Tuominen, T., 2010, 166 Sivumäärä (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja ; Vuosikerta 2010, nro 14)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2009

How to construct ecologically and socially sustainable urban environments? A literature review on climate change, runoff waters and land-use impacts in urban environments

Setälä, H. M., Niemelä, J., Loikkanen, H., Kortteinen, M., Vaattovaara, M., Yli-Pelkonen, V., Kurunmäki, K., Ristisuo, H., Ruth, O., Immonen, S. & Sillanpää, N., 2009, Helsinki: Department of Geography, University of Helsinki. 37 Sivumäärä (Publicationes Instituti geographici Universitatis Helsingiensis C; nro C 13)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Piste 8: Lukion äidinkieli ja kirjallisuus

Hiidenmaa, P. A., Kumpulainen, H. M. I., Löfberg, E. & Ruuska, M. H., 2009, Kustannusosakeyhtiö Otava. 114 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2008

Avain EU-käsitteisiin

Erkkilä, T. & Tiilikainen, T., 2008, 5. toim. Helsinki: Eurooppa-tiedotus. 90 Sivumäärä (Eurooppa-tietoa; nro 150/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Nyckel till EU-begrepp

Erkkilä, T. & Tiilikainen, T., 2008, Helsingfors: Europainformationen. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

2007

Academic Finns abroad: Challenges of International Mobility and the Research Career

Kulonpalo, J., 2007, Helsinki: Academy of Finland. 53 Sivumäärä (Suomen Akatemian julkaisuja; nro 7/07)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Kielijelppi - Kirjoittajan työkalupakki

Kosonen, H. M. I., 2007

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Piste. Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 8

Hiidenmaa, P., Kumpulainen, H. & Ruuska, H., 2007, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 114 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Piste. Lukion äidinkieli ja kirjallisuus 9.

Hiidenmaa, P., Kumpulainen, H., Löfberg, E. & Ruuska, H., 2007, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 102 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Piste 9: Lukion äidinkieli ja kirjallisuus

Hiidenmaa, P. A., Kumpulainen, H. M. I., Löfberg, E. & Ruuska, M. H., 2007, 102 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2000

Sanat kivettyvät kaupungiksi: Tutkimus Helsingin kaupunkisuunnittelun prosesseista ja ihanteista

Mäenpää, P., Aniluoto, A., Manninen, R. & Villanen, S., 2000, Espoo: Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. 197 Sivumäärä (Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja; Vuosikerta B 83)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tiedosto

Sosiaalipsykologian perusteet

Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M., 2000, Revised edition toim. Helsinki: Otava. 187 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Sosiaalipsykologian perusteet: opettajan aineisto

Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M., 2000, Helsinki: Otava. 150 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1997

Omakuva opetuksesta: Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian itsearviointiraportti

Pirttilä-Backman, A-M., Järvenpää, P. & Kallio, L., 1997, Helsinki: Department of Social Psychology, University of Helsinki. 41 Sivumäärä (Opintoasiain julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

1996

Sosiaalipsykologian perusteet

Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M., 1996, Helsinki: Otava. 144 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Sosiaalipsykologian perusteet: opettajan aineisto

Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M., 1996, Helsinki: Otava. 140 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1993

The Social Psychology of Knowledge Reassessed: Towards a New Delineation of the Field with Empirical Substantion.

Pirttilä-Backman, A-M., 1993, Helsinki: Academia scientiarum Fennica. (Annales Academia Scientiarum Fennicae. Dissestationes Humanarum Litterarum; nro 68)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu