Diagnostis-terapeuttinen osasto

  • Suomi

Julkaisut 1978 2019

Suodatin
Kokoomateos tai erikoisnumero
2017

Kliininen radiologia

Blanco Sequeiros, R. (toim.), Koskinen, S. (toim.), Aronen, H. (toim.), Lundbom, N. (toim.), Vanninen, R. (toim.) & Tervonen, O. (toim.), 2017, Helsinki: Duodecim. 493 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2014

Anestesiologia ja tehohoito

Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K. & Ruokonen, E., 2014, 3. uud. p. toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 1344 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Niemi-Murola, L. (toim.), Jalonen, J. (toim.), Junttila, E. (toim.), Metsävainio, K. (toim.) & Pöyhiä, R. (toim.), 2014, 2. tarkistettu painos toim. Helsinki : Duodecim. 192 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Kuva tarkentuu: Sairaalafyysikot Suomessa 75 vuotta

Ihalainen, T. (toim.), Kiuru, A. (toim.), Pääkkönen, A. (toim.), Rekonen, A. (toim.), Savolainen, S. (toim.), Sippo-Tujunen, I. (toim.) & Tenhunen, M. (toim.), 2014, Sairaalafyysikot ry. 267 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Tehohoito-opas

Ala-Kokko, T. (toim.), Karlsson, S. (toim.), Pettilä, V., Ruokonen, E. (toim.) & Tallgren, M. (toim.), 2014, 4., uud. painos toim. Helsinki : Duodecim. 464 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2012

Kliinisen fysiologian perusteet

Sovijärvi, A., Ahonen, A., Hartiala, J., Länsimies, E., Savolainen, S., Turjanmaa, V. & Vanninen, E., 2012, Duodecim. 347 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2010

Cancer pain: from molecules to suffering

Paice, J., Bell, RF., Kalso, E. & Soyanwo, O., 2010, IASP Press .

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Evidence-Based Chronic Pain Management

Stannard, CF. (toim.), Kalso, E. (toim.) & Ballantyne, J. (toim.), 2010, Wiley Blackwell.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2009

Kipu

Kalso, E. (toim.), Haanpää, M. (toim.) & Vainio, A. (toim.), 2009, 3. uud. p toim. 260: Helsinki. 582 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Opioidit: pitkäkestoisessa kivussa

Kalso, E. (toim.), Paakkari, P. (toim.) & Forsell, M. (toim.), 2009, 2. uud. p toim. [Helsinki]: Lääkelaitos. 50 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2008

CRP-vieritesti kotisyntyisen keuhkokuumeen diagnostiikassa perusterveydenhuollossa

Rautakorpi, U-M. (toim.), Pohja-Nylander, P. (toim.) & Pulkki, K. (toim.), 2008, Helsinki: Stakes/Finohta. 8 Sivumäärä (Finohtan julkaisuja; nro 2/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Ensihoito

Kuisma, M. (toim.), Holmström, P. (toim.) & Porthan, K. (toim.), 2008, Helsinki: Tammi. 621 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Systematic Reviews and Meta-Analyses in Pain

McQuay, H., Kalso, E. & Moore, RA., 2008, IASP Press .

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2007

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen tutkimukset 2007

Sovijärvi, A. (toim.) & Suvisaari, J. (toim.), 2007, Helsinki: HYKS.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Käytännön pulmonologiaa

Venho, K. (toim.), Sovijärvi, A. (toim.) & Haahtela, T. (toim.), 2007, Klaukkala: Recallmed.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2006

Anestesiologia ja tehohoito

Rosenberg, P. H. (toim.), 2006, 2. uud. p toim. Helsinki: Duodecim. 1103 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Ensiapuopas

Sahi, T. (toim.), Castren, M. (toim.), Helistö, N. (toim.) & Kämäräinen, L. (toim.), 2006, 5. tark. p toim. Helsinki: Duodecim. 160 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Första hjälpen

Sahi, T. (toim.), Castren, M. (toim.), Helistö, N. (toim.) & Kämäräinen, L. (toim.), 2006, 3 rev. uppl toim. Helsingfors: Duodecim. 160 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Proceedings on the 11th World Congress on Pain

Flor, H., Kalso, E. & Dostrovsky, O., 2006, IASP Press . (Progress in Research and Management)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Päivystyskirurgian opas

Leppäniemi, A. (toim.), Ala-Opas, M. (toim.), Haapiainen, R. (toim.), Kemppainen, E. (toim.), Lepäntalo, M. (toim.), Pettilä, V. (toim.) & Sipponen, J. (toim.), 2006, Helsinki: Duodecim. 223 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Suuronnettomuusopas

Castren, M. (toim.), Ekman, S. (toim.), Martikainen, M. (toim.), Sahi, T. (toim.), Söder, J. (toim.) & Ahola, K. (toim.), 2006, Helsinki: Duodecim. 432 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

2005

Käytännön pulmonologiaa

Venho, K. (toim.), Kava, T. (toim.), Mäkelä, M. (toim.) & Sovijärvi, A. (toim.), 2005, Klaukkala: Recallmed.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Radiologia

Soimakallio, S. (toim.) & Kivisaari, L. (toim.), 2005, Porvoo: WSOY. 720 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

Sisätaudit

Vauhkonen, I. (toim.) & Holmström, P. (toim.), 2005, [Uud. laitos] toim. Helsinki: WSOY. 694 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumeroTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Psyche, soma and pain

Kalso, E., Estlander, A-M. & Klockars, M., 2003, Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero