Diagnostis-terapeuttinen osasto

  • Suomi

Julkaisut 1985 2019

Suodatin
Kirja
2019

Kliininen neurofysiologia

Mervaala, E. (toim.), Haaksiluoto, E. (toim.), Himanen, S-L. (toim.), Jääskeläinen, S. (toim.), Kallio, M. (toim.), Vanhatalo, S. (toim.), Ahtola, E. (toim.) & Rusanen, S. (toim.), 2019, 1. p. toim. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 438 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2018

Kipu

Kalso, E. (toim.), Haanpää, M. (toim.), Hamunen, K. (toim.), Kontinen, V. (toim.) & Vainio, A. (toim.), 2018, 4. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim. 669 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2017

Ensihoito

Kuisma, M., Holmström, P., Nurmi, J., Porthan, K. & Taskinen, T., 2017, 6. uud. p. toim. Helsinki: Sanoma Pro . 810 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2016

Anestesiologian ja tehohoidon perusteet

Jalonen, J., Junttila, E., Metsävainio, K., Niemi-Murola, L., Pöyhiä, R., Saari, T., Vahtera, A. & Vakkala, M., 8 joulukuuta 2016, 3. uud. p. toim. Helsinki: Duodecim. 190 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2014

Memorandum. From exclusion to inclusion. Improving clinical research in vulnerable populations

Helmchen, H., Hoppu, K., Stock, G., Thiele, F., Vitiello, B. & Weimann, A., 2014, Berlin: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 66 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2013

Potilasturvallisuuden perusteet

Aaltonen, L-M. (toim.) & Rosenberg, P. (toim.), 2013, 1. toim. Duodecim: Duodecim. 394 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Simulaatio-oppiminen terveydenhuollossa

Rosenberg, P. (toim.), Silvennoinen, M. (toim.), Mattila, M-M. (toim.), Jokela, J. (toim.) & Ranta, I. (toim.), 2013, Helsinki : Fioca. 219 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen