• Suomi

  • Suomi

Julkaisut 1968 2020

Suodatin
Pro gradu
2019

Pedagogers syn på främjandet av barns multilitteracitet

Byman, J., kesäkuuta 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

”Exit, det där betyder ut”: - Små barns multilitterära textdialoger

Julkaisun otsikon käännös: ”Exit, that means out” : - Young children’s use of multiliterary resources and strategies in text–dialoguesRenlund, J., kesäkuuta 2019, Helsingfors: Helsingfors universitet. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2018
Open access
Open access
2017

Maaginen noste? Seurantatutkimus elämänfilosofiseen Pafos-seminaariin osallistuneiden hyvinvoinnin muutoksesta.

Laurell, J., 12 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 77 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Miten katsomusopetus pitäisi Suomen kouluissa järjestää?

Priklopil, L., 2017, 118 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Tiedosto

Opetussuunnitelma subjektivoivana hallinnan teknologiana

Holmberg, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 71 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

ORGANISATORINEN LUOTTAMUS YLIOPISTON MONITILOISSA

Kortesoja, L., 7 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 52 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Sosiaalinen pääoma opettajayhteisössä: Kokemuksia kaupunkilaisesta kyläkoulusta

Juvonen, S., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 98 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Sosiodigitaalisen osallistumisen, nukkumistottumusten ja hyvinvoinnin väliset yhteydet kuudesluokkalaisilla

Maksniemi, E., huhtikuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 69 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Lampi, L., 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 79 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
2016

Explorations on the Nature of Children's Conceptual Change in Computational Thinking: During Hello Ruby Summer School 2016

Kruskopf, M., joulukuuta 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Socio-digital interests, networks and excessive ICT engagement in Finnish adolescents

Kruskopf, M., kesäkuuta 2016, Turku: Turun yliopisto. 98 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2015

Biologian yliopisto-opiskelijoiden virhekäsitykset fotosynteesistä

Kervinen, A., 17 elokuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Digikoulussa vai -kuilussa? Kuudesluokkalaisten teknologian opiskelukäyttö, teknologia-asenteet ja kouluhyvinvointi

Halonen, N., 1 tammikuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 100 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Kissankello vai kissan kello? – Suomen yhdyssanojen prosodisista ominaispiirteistä

Virkkunen, P. J., joulukuuta 2015

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

The Relationships Between Perfectionism, Achievement Goal Orientations, and Goal Setting

Julkaisun otsikon käännös: Yhteydet perfektionismin, tavoiteorientaatioiden ja tavoitteen asettamisen välilläStåhlberg, J., 30 joulukuuta 2015, Helsinki: University of Helsinki. 71 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access

Student motivation in and out of the school context : The relationship between achievement goal orientation profiles and personal goals

Julkaisun otsikon käännös: Opiskelijan motivaatio koulukontekstissa ja sen ulkopuolella: tavoiteorientaatioprofiilien ja henkilökohtaisten tavoitteiden väliset yhteydet.Nuutila, K., 13 toukokuuta 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos. 59 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

The capabilities approach : a hermeneutical inquiry if its potential in basic education

Pyy, I. M., 15 syyskuuta 2014, oulu university press.

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2013

Genetiikan opetus suomalaisessa lukiossa: Oppikirjat ja lukiolaisten käsitykset geenien toiminnasta

Aivelo, T., lokakuuta 2013, 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Open access
Tiedosto

"Kaksi kieltä, kaksi mieltä": Diskurssianalyyttinen tutkimus identiteettien rakentumisesta koulukielikeskustelussa

From, T., 10 syyskuuta 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 82 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Perusopetuksen opetusryhmäkoko vuosiluokilla 7–9: Tehostettu ja erityinen tuki opetusryhmissä keväällä 2012

Hienonen, N., 3 kesäkuuta 2013, Helsinki. 101 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Ryöstetty meri: Euroopan unionin kalastussopimusten vaikutukset Senegalin pienkalastajien ruokaturvaan ja elinkeinoon

Ranta, K., marraskuuta 2013, Helsinki: Helsingin yliopisto. 82 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2012

ADHD-lapsen sisarusten asema perheessä: Vanhempien ja sisarusten haastattelututkimus

Sandberg, E., 11 syyskuuta 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 123 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Musiikin ja prosodian yhteinen rytmi

Hausen, M., 2012, Helsinki: Helsingin yliopisto. 57 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Yksilöllinen vaihtelu työmuistiprosesseihin liittyvissä alfa-oskillaatioissa

Toivanen, J., helmikuuta 2012, 47 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2011

European Union and the Developing Nations' External Debt: EU-15's Debt Policy, 1960-2008

Mayer, M. K., 28 tammikuuta 2011, Helsinki: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta. 121 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Nano in secondary school? Views of science teachers after attending a course on nanoscience and nanotechnology

Julkaisun otsikon käännös: Nanoa kouluun?: Nanotiede- ja nanoteknologiakurssille osallistuneiden opettajien näkemyksiäLaherto, A., 2011, 50 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Reproducción de la identidad aymara en las universidades indígenas en el Alto, Bolivia en 2000-2009

Julkaisun otsikon käännös: Aymara-identiteetin uusintaminen intiaaniyliopistoissa el Altossa, Boliviassa vuosina 2000-2009Juva, I., 2011, 156 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Har samvetsgrannhet ett samband med arbetsrelaterad stress?

Julkaisun otsikon käännös: Onko tunnollisuuden ja työstressin välillä yhteys?Törnroos, M., huhtikuuta 2010, Helsinki: Helsingin yliopisto. 34 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Inclusion of a student with Asperger's Syndrome in a college setting

Pesonen, H. V., 2010

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

Subject Teacher Training and Teaching in English

Kuoppala, K., 8 kesäkuuta 2010, Helsingin yliopisto. 63 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet

2009

Analyysimenetelmä musiikin kuuntelun aiheuttamille fysiologisille muutoksille

Makkonen, T., 2009, Espoo: Helsinki University of Technology. 53 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäytePro graduOpinnäytteet