Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017

  • Suomi

Julkaisut

Att fotografera en kultfigur

Rahikainen, A., 2004, julkaisussa : Runeberg-verkkosivusto. 1, s. 4-5 28 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Att framkalla ett liv

Paqvalen, R., 21 toukokuuta 2010, julkaisussa : Kiiltomato.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Open access
Tiedosto

Att göra äkthet: performans och parodi i Eva Dahlgrens rocktexter

Biström, A., 2007, julkaisussa : Tidskrift för litteraturvetenskap.. 2007, 4, s. 93-107 15 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

At the cinema: the Swedish 'du-reform' in advertising films

Fremer, M. H., marraskuuta 2015, Address Practice As Social Action: European Perspectives. Norrby, C. & Wide, C. (toim.). London: Palgrave Macmillan, s. 54-74 21 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

At the intersection of text and conversation analysis: analysing asynchronous online written interaction

Virtanen, M. T. & Kääntä, L., 2018, julkaisussa : AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia. 11, s. 137-155 19 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Att identifiera platser och diskutera namn: bruket av ortnamn i samtal

Ainiala, T., 2015, Navne och skel - Skellet mellem navne: Rapport fra Den femtende navneforskerkongres på Askov Hojskole 6.-9. juni 2012. Eggert, B. & Olesen, R. S. (toim.). Uppsala: NORNA-förlaget, Vuosikerta 91 / 2. s. 11-24 14 Sivumäärä (NORNA-rapporter; Vuosikerta 91, nro 2).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Attitudes to Street Names in Helsinki

Ainiala, T., 2016, Names and Naming. People, Places, Perceptions and Power. Puzey, G. & Kostanski, L. (toim.). Bristol: Channel View Publications / Multilingual Matters, s. 106-119 14 Sivumäärä (Multilingual matters; nro 163).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Attityder till det globala i det lokala: Finlandssvenskar om importord

Mattfolk, L., 2011, Oslo: Novus. 235 Sivumäärä (Moderne importord i språka i Norden; nro 12)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Att kanonisera Linna, eller hur man blir nationalförfattare

Nummi, J., 2009, Historiska och litteraturhistoriska studier. 84. R. A. P. F. O. D. F. (toim.). Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet, s. 95-113 19 Sivumäärä ((Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 725)).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att komma till en konklusion : konjunktionerna så att och men att i svenskt samtalsspråk

Lindström, J. & Londen, A-M., 2007, Interaktion och kontext. [Lund]: Studentlitteratur, s. 91-138 48 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att planera och reparera : skillnader mellan talare av svenska som förstaspråk och andraspråk

Lehti-Eklund, H., 2006, Lekt och lärt. Växjö: Växjö University Press, s. 120 - 131 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access

Attributive possession in the Udmurt language

Edygarova, S., 2009, julkaisussa : Linguistica Uralica. 45, 2, s. 101-118 17 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Attribuutin kongruenssi: adjektiivit, demonstratiivit ja *para

Rauhala, I., 2013, julkaisussa : Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 94, s. 199-221 23 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att skapa en helhet av fragment: Om översättningen av kohesiva element i Sjóns Stålnatt

Hilmisdottir, H., 2010, Vol. 1 KIASM. Kukkonen, P. & Hartama-Heinonen, R. (toim.). Helsinki, s. 78-88 (ACTA TRANSLATOLOGICA HELSINGIENSIA).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Att skriva sig över språkgränserna

Tidigs, J., 2014, julkaisussa : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 2, s. 15-19 5 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Att tala med de döda: metafiktivitet och social energi i Lars Sunds Eriks bok

Malmio, K., 2005, Det öppna rummet. Helsingfors: Söderström, s. 277-287 11 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

"Att tala sanning är att ljuga så att folk tror en": Den konstruerade komikeridentiteten och kampen mot det heteronormativa i Jonas Gardells roman Ett ufo gör entré

Kuhlefelt, E., 2006, [Helsingfors]: Helsingfors universitet. 114 Sivumäärä (Meddelanden från avdelningen för nordisk litteratur; nro 15)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Att tolka namn i tiden: Om det socioonomastiska greppet

Schybergson, A., 2010, julkaisussa : Acta Translatologica Helsingiensia. 1, s. 157-163

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Att umgås i skrift: Om topiker i en brevväxling från sent 1800-tal

Nordlund-Laurent, S., 2007, Det moderna genombrottet - också en språkfråga?: Studier i svensk språkhistoria 9. Wollin, L., Saarukka, A. & Stroh-Wollin, U. (toim.). Åbo: Åbo Akademi, Vuosikerta 5/2007. s. 197–205 14 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

Att vakna upp som suedi: Om mellanförskap och rap

Jagne-Soreau, M., 21 toukokuuta 2019, julkaisussa : Nordisk poesi. 1, 4, s. 43-60 18 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto

Att vara utom sig: Individualitet och sublimitet hos Södergran, Baudelaire och Nietzsche

Lillqvist, H., 1997, julkaisussa : Fenix : tidskrift för humanism.. 13 (1997): 1, s. 46-97 51 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Att välja sin verklighet: Harry Martinson och Edith Södergran

Lillqvist, H., 1995, Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995. Pettersson, M. (toim.). Svenska Litteratursällskapet, s. 163-171 8 Sivumäärä (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland; Vuosikerta 594).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Att växa till lärare: svensklärarutbildning i utveckling

Lehti-Eklund, H., 2007, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 97 Sivumäärä (Nordica Helsingensia; nro 8)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Att växa till talare- akademiskt talarskap i ljuset av partesmodellen

Rosenberg-Wolff, M. C. & Forsskåhl, M., 2015, (Hyväksytty/In press) NKRF 5.

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att älska som en man

Söderling, T., 2005, Det öppna rummet: Feststkrift till Merete Mazzarella den 4 februari 2005. Helsingfors: Söderströms, s. 53-64

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Att översätta diskursmarkörer: från svenska samtal till engelsk återgivning

Lindström, J., 2009, Kielen ja kulttuurin saloja: in honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. T. R. H-H. . . A. . (toim.). Helsinki: Suomen semiotiikan seura, s. 144-168 25 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Att översätta sånger är att välja bort

Franzon, J., 1 huhtikuuta 2011, IASS Proceedings 2010: Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010. Holmberg, C-G. & Ljung, P-E. (toim.). Open Journal Systems: Lund University Open Access

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKonferenssiartikkeliTieteellinen

A typology of non-verbal predication in Erzya

Turunen, R., 2009, julkaisussa : Acta Linguistica Hungarica. 2009, 56, s. 251-313 62 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Audmjuk meditasjon

Andersen, H., 31 toukokuuta 2014, julkaisussa : Bokmagasinet i Klassekampen. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Aufstieg und Fall der weiblichen Genealogie um 1900. Die feministische Theorie und New Woman-fiction: Laura Marholm

Witt-Brattström, E., 2007, Faszination des Illegitimen.: Alterität in Konstruktionen von Genealogie, Herkunft und Ursprünglichkeit in den skandinavischen Literaturen seit 1800.. 12 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Auget og den fordømte kroppen

Andersen, H., 2014, julkaisussa : Edda : Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2014, 3, s. 209-221 13 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

August Strindberg och finngubbarna: några Strindbergdokument i Historiska och litteraturhistoriska arkivet

Rahikainen, A., 1999, julkaisussa : Källan : Svenska litteratursällskapet informerar. 6, s. 4-8 4 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Aukkoisia tarinoita ja ruumiillisia kertojia: johdatus itsen kertomiseen

Ovaska, A. H. M., 20 syyskuuta 2016, julkaisussa : Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 23, 3 (90), s. 29-31 3 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Open access

Aukkoja tiedoissa vai tunteissa?

Rosenius, A., 2000, julkaisussa : Aikuiskoulutuksen maailma. 2, s. 37 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliAmmatillinen

Aukolta näkyy aava meri: Volter Kilven Saaristosarja elämän ja ihanneyhteisön kuvana

Lyytikäinen, P. R., 20 marraskuuta 2017, Lintukodon rannoilta: Saarikertomukset suomalaisessa kirjallisuudessa. Laakso, M., Lahtinen, T. & Sagulin, M. (toim.). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, s. 131-146 16 Sivumäärä 2. (Suomlaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; Vuosikerta 1430).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Auktoriteetin kieli

Voutilainen, E., 21 helmikuuta 2010, julkaisussa : Salon Seudun Sanomat. 1 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Auli Hakulinen. Lukemisto: Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä.

Laitinen, L., Nuolijärvi, P., Vilkuna, M. & Sorjonen, M-L., 2001, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 446 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKokoomateos tai erikoisnumero

Auli Hakulisen puhe 100-vuotisjuhlissa

Hakulinen, A., toukokuuta 2016, Lännetär X-XI. Korvenoja, A. & H-I. H. (toim.). Tallinna: Varsinaissuomalainen osakunta, Maunu Tavastin kilta, Vuosikerta X-XI. s. 181-186 6 Sivumäärä (Lännetär; nro X-XI).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliYleistajuinen

Open access

Auli tässä, hei! tutkijan elämänkaari omin sanoin

Siiroinen, M., 2002, julkaisussa : Naistutkimus. 15 (2002), 1, s. 83-85

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinen

Auran rannoilta Kiinan muurille

Hamari, A., 16 joulukuuta 2014, Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin: Juhlakirja Sirkka Saarisen 60-vuotispäiväksi 21.12.2014. Inaba, N., Luutonen, J., Hamari, A. & Ahola, E. (toim.). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia; Vuosikerta 270).

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinen

Auster kurkkii himojen puutarhaan: Harvoin pettyy, vaikka uusi Paul Austerin romaani muistuttaa aina kovasti edellistä.

Ruuska, H., 3 lokakuuta 2010, julkaisussa : Helsingin Sanomat.

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliYleistajuinen

Australiansuomalaiset kielenvaihdon kynnyksellä

Kovács, M., 2004, julkaisussa : Virittäjä. 108, 2, s. 200–223 24 Sivumäärä

Tutkimustuotos: ArtikkelijulkaisuArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Automaattinen analysaattori tekstilajitutkimuksessa

Heikkinen, V., Lounela, M. & Voutilainen, E., 2012, Genreanalyysi - tekstilajitutkimuksen käsikirja. Heikkinen, V., Voutilainen, E., P. L., Tiililä, U. & Lounela, M. (toim.). Gaudeamus Helsinki University Press, s. 372-391 20 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Artikkeli kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussaKirjan luku tai artikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Automatic validation and processing of ELAN corpora for spoken language data

Partanen, N. & Riessler, M., 16 elokuuta 2019.

Tutkimustuotos: KonferenssimateriaalitKonferenssiesitys