Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017

  • Suomi

Julkaisut

Suodatin
Tutkimusraportti
2017

More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser

Londen, M., Gregersen, F., Josephson, O., Huss, L., Kristoffersen, G., Kristiansen, M., Östman, J-O. I., Hansen, Z., Petersen, H., Grove, A., Bernharðsson, H. & Thomassen, E., 2017, Nordic Council of Ministers. 39 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2016

Estonian in Germany. ELDIA Case-Specific Report

Julkaisun otsikon käännös: Viron kieli Saksassa. Praakli, K., 15 toukokuuta 2016, Mainz: Research consortium ELDIA. 99 Sivumäärä (Studies in European Language Diversity; nro 30)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Saamebarometri 2016 -Sámi giellabaromehter 2016: Selvitys saamenkielisistä palveluista saamelaisalueella - Čielggadus sámegielat bálvalusain sámeguovllus

Julkaisun otsikon käännös: Sámi giellabaromehter 2016: Čielggadus sámegielat bálvalusain sámeguovllusPasanen, A., 2016, Helsinki: Oikeusministeriö. 120 Sivumäärä (Selvityksiä ja ohjeita - Čielggadusat ja rávvagat; nro 39/2016)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2015

Eesti, Läti, Leedu, Soome, Kanada ja Iirimaa riigikeeleõppe võrdlev uuring.

Julkaisun otsikon käännös: Viron, Latvian, Liettuan, Suomen, Kanadan ja Irlannin valtiollisten kielten opetuksen vertaileva tutkimusKlaas-Lang, B., Praakli, K., Kikerpill, T., Zagorska, I. & Türk, Ü., 2015, Haridus- ja Teadusministeerium. 254 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access

Eesti keele arengukava 2011-2017 elluviimise vahearuanne

Estonian Language Council, 2015, Haridus- ja Teadusministeerium. 99 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Planering som en del av skrivprocessen: – analys av elevernas planering av en skrivuppgift

Stolt, S. C. & Silverström, C. (toim.), 15 syyskuuta 2015, Helsingfors: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). 10 Sivumäärä (FOKUS PÅ FINLANDSSVENSKA ELEVTEXTER Tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014; Vuosikerta 2015, nro 19)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
2014

Arvamusi ja hinnanguid riigikeele õppe korraldamise kohta vene õppekeelega koolides: Uuringu lõpparuanne

Klaas-Lang, B., Praakli, K., Peedisson, A. & Lashmanova, A., huhtikuuta 2014, Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium. 65 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Jos vastaus on Mooc, mikä on kysymys?

Hiidenmaa, P., 2014, Helsingin yliopisto: Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. 27 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Open access
Tiedosto

Landrapport Finland: Utgångspunkter för en fungerande parallellspråkighet

Godenhjelm, S., Saarinen, T. & Östman, J-O., 30 kesäkuuta 2014, Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 100 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

PISA 2012: Resultatnivån i de åländska skolorna

Harju-Luukkainen, H., Nissinen, K., Stolt, S. & Vettenranta, J., 8 joulukuuta 2014, Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vepsän kel': ELDIA lühetud raport (tegondsatuz)

Julkaisun otsikon käännös: Vepsän kieli.: Lyhennetty ELDIA-raporttiPuura, U., Karjalainen, H., Nina, Z. & Grünthal, R., 2013, University of Mainz: Research consortium ELDIA. 26 Sivumäärä (Studies in European Language Diversity)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa

Raevaara, L., Lappalainen, H. & Sorjonen, M-L., 2013, Helsinki: Kelan tutkimusosasto. 274 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Вепсский язык в России

Julkaisun otsikon käännös: Vepsän kieli VenäjälläPuura, U., Karjalainen, H., Zayceva, N. & Grünthal, R., 2013, Mainz: Research consortium ELDIA. 150 Sivumäärä (Studies in European Language Diversity)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2011

Niondeklassare skriver bokrekommendationer

Silen, B., 2011, Utbildningsstyrelsen. 6 Sivumäärä (Rapporter och utredningar 2011:1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2010

Retraction Patterns and Self-Repair in German and Swedish Prepositional Phrases

Henricson, S., Lindholm, C., Birkner, K. & Pfeiffer, M., heinäkuuta 2010, 32 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

RT3.4: University of Helsinki: Creativity and innovation in the context of multilingualism

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2010, Lausanne: Dylan. 10 Sivumäärä (Working paper ; nro 4)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2009

RT3.4: University of Helsinki: Provisional results

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2009, Lausanne: Dylan. 4 Sivumäärä (Working papers; nro 3)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

Yhteistä kieltä luomassa: suomea opetteleva opetusryhmässäni

Kuukka, I. & Rapatti, K., 2009, Helsinki: Opetushallitus.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

2008

He kirjoittavat öisin - mutta miksi? tietokirjailijat kertovat : Suomen tietokirjailijat ry:n 25-vuotisantologia

Hiidenmaa, P. & Maasalo, K. (toim.), 2008, Helsinki: Suomen tietokirjailijat. 303 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

RT3.4: University of Helsinki: Examples of analysis

Moring, T., Godenhjelm, S., Haapamäki, S., Lindström, J. K., Östman, J-O., Saari, M. & Sylvin, J. C., 2008, Lausanne: Dylan. (Working paper; nro 2)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2006

Kieliaineiden tohtoritarveselvitys 2006

Leino, J., 2006, Joensuu: Kielentutkimuksen tutkijakoulu Langnet. 46 Sivumäärä (Tutkijakoulu Langnetin julkaisuja; Vuosikerta 1)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

2005

Hanke ja sen toteutus: Suomen murteiden morfologisen digitaaliarkiston loppuraportti

Juusela, K., Kukkola, M., Markkola, P. & Suutari, T., 2005, 84 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraportti

1999

Kansalaisopistojen itsearviointihankkeet vuonna 1997

Rosenius, A., Opetushallitus & Kansalais- ja työväenopistojen liitto, 1999, Helsinki: Opetushallitus. 47 Sivumäärä (Moniste / Opetushallitus)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1997

Suomi eurooppalaisessa kieliyhteisössä

Karvonen, P., 1997, Helsinki: Opetusministeriö. (Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston julkaisusarja / Opetusministeriö)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen

1995

Tekstikorpukset: raportti tekstikorpusten koostamisperiaatteista ja nykysuomen tekstiaineistojen tarpeellisuudesta Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa

Lehtinen, M., Karvonen, P. & Rahikainen, T., 1995, [Helsinki]: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 79 Sivumäärä (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiTutkimusraporttiAmmatillinen