Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos 2010-2017

  • Suomi

Julkaisut 1962 2020

Suodatin
Väitöskirja
2019

Nimet verkossa: Tutkimus verkkoyhteisöjen käyttäjänimistä ja virtuaalisen minigolfpelin radannimistä

Hämäläinen, L., 2019, Helsinki: Unigrafia. 254 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Suomen no-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa

Vepsäläinen, H., 2019, 207 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Tavattomat infinitiivit: Eräiden myötätapahtumisen infinitiivirakenteiden konstruktiokielioppia suomen murteissa

Hamunen, M., 12 kesäkuuta 2019, 139 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

2018

Konventioner, kommunikation och konflikter i ett finlandssvenskt chattrum

Ahti, J., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 227 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Preliterary Scandinavian sound change viewed from the east: umlaut remodelled and language contact revisited

Schalin, J., 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet. 153 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access
Open access

Tilltal i reklamfilm: Du-reformen i ett historiskt perspektiv

Fremer, M. H., 15 marraskuuta 2018, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen. 264 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
2017

Anvisningar och uppmaningar i klassrumsinteraktion: Lärarens direktiv i svenskundervisningen i finska skolor

Julkaisun otsikon käännös: Ohjeita ja kehotuksia luokkahuonevuorovaikutuksessa: Opettajan direktiivit suomenkielisten koulujen ruotsinopetuksessaHyytiäinen, J., 31 maaliskuuta 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 214 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Evaluointi opettajan vuorovaikutustoimintana: Osallistujuuden ulottuvuudet luokkahuoneessa

Heinonen, P., 2017, 224 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Functions of morphosyntactic alternations, and information flow in Surgut Khanty discourse

Sosa, S., 2017, University of Helsinki. 254 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Lyydiläiskysymys: kansa vai heimo, kieli vai murre?

Pahomov, M., 2017, Helsinki: University of Helsinki. 311 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Poetiikka ja pietismi 1700- ja 1800-luvun suomalaisessa virsirunoudessa

Bastman, E-L., 9 kesäkuuta 2017, Helsinki: Helsingin yliopisto. 300 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Quoting Practices in Written Journalism

Julkaisun otsikon käännös: Suora siteeraus journalismissa - Haastattelupuheen rekontekstualisointi kirjallisiksi sitaateiksiHaapanen, L. M., 11 maaliskuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 210 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access
Tiedosto
Open access

Rolldiktens jag: Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg

Silen, D., 2017, Helsingfors: Helsingfors universitet, Nordica. 233 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
Open access

Towards a typology of participles

Shagal, K., 21 maaliskuuta 2017, Helsinki: University of Helsinki. 280 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Translatory practices in everyday conversation: Bilingual mediating in Finnish–Brazilian Portuguese interaction

Julkaisun otsikon käännös: Arkikeskustelun translatoriset käytänteet: Tutkimus kielenvälityksestä suomen- ja brasilianportugalinkielisessä vuorovaikutuksessaHarjunpää, K., 2017, Helsinki: Unigrafia. 308 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
2016

Construal in expression: An intersubjective approach to Cognitive Grammar

Möttönen, T., 2016

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Hammasta särkee: Tutkimus hammassäryn kansanomaisesta parantamisesta ja hammasmädän ehkäisystä Suomessa ja Virossa

Pekkola, A., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 256 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Miten tulla sellaiseksi kuin on? Autenttisuus ja itsestä vieraantuminen Joel Lehtosen varhaistuotannossa

Ahmala, A. J., 24 toukokuuta 2016, Helsinki: Unigrafia. 232 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Ortnamn i kontakt i Helsingfors: Finska inslag i bruket av gatunamn i svenska kontexter

Vidberg, M. S., 2016, Helsingfors: Helsingfors universitet. 147 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Rajan ylityksiä: Anna-Maija Raittilan runouden kristillisyydestä

Mäkitalo, L., 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto. 245 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
2015

Akateeminen kirja-arvio moniäänisenä toimintana

Virtanen, M. T., 10 joulukuuta 2015, 270 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access
Open access
Tiedosto

Direktiivisyyden rajoja: Suomen kielen vaihtokauppasyntaksia

Lauranto, Y., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

En fråga om prosodi? Prosodiska drag hos frågor i Helsingforssvenska samtal

Huhtamäki, M., 12 marraskuuta 2015, Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica. 100 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Kieliopista kommunikaatioon: suomi toisena ja vieraana kielenä -oppikirjat vuosina 1866-1953

Vehkanen, M., 2015, [Helsinki]: Helsingin yliopisto. 293 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Kuávsui já peeivičuovâ: 'Sarastus ja päivänvalo'. Inarinsaamen kielen revitalisaatio

Pasanen, S. A., 2015, Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 441 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Myönnyttelyn käytänteitä: Erimielisyys ja yhteisymmärryksen rakentaminen vuorovaikutuksessa.

Niemi, J. J., maaliskuuta 2015, Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta. 63 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Passive and Reflexive Categories in Languages of the Volga Region: An Areal Typological Study

Julkaisun otsikon käännös: Passiivin ja refleksiivin kategoriat Volgan alueen kielissä: Areaalitypologinen tutkimusSalo, M. L. T., 25 huhtikuuta 2015, Helsinki: University of Helsinki. 240 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

'På vakt skal man være': Om litterariteten i Karl Ove Knausgårds 'Min kamp'

Andersen, C. E., 2015, Kultur och kritik i Norden vol. 10 toim. Helsingfors Universitet: Nordica Helsingiensia (NH) . 202 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Self-promotion as semiotic behavior: The mediation of personhood in light of Finnish online dating advertisements

Visakko, T. N., 11 syyskuuta 2015, 320 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

The request system in Italian interaction

Rossi, G., 2015, Nijmegen: Radboud University Nijmegen. 287 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Tiedon kumuloituminen ja trendit lainasanatutkimuksessa: kantasuomen balttilaislainojen tutkimushistoria

Junttila, S., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 291 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

Open access

Transitivity in Eastern Mansi - An Information Structural Approach

Virtanen, S., 14 maaliskuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto. 154 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access

Uralilaiset adjektiivit: Sanaluokan historian hahmottelua

Rauhala, I., 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Open access
Open access
2014

A Genetic Analysis of Miklós Szentkuthy's "Prae"

Sikorski, F., 2014, Helsinki: Unigrafia. 186 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaMonografia

An Official Status for Minority Languages? A Study of State Languages in Russia's Finno-Ugric Republics

Zamyatin, K., 2014, Vammalan Kirjapaino Oy: Suomalais-Ugrilainen Seura. 145 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Kirjoitelma ja tekijän ääni: kehystämisen yhdyslauseet suomenkielisen ylioppilasaineen dialogisuuden hallinnassa

Juvonen, R., 2014, Helsinki: Helsingin yliopisto. 73 Sivumäärä

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma

Livet mellan raderna: Revolt, tomrum och språkbrist i Agneta Enckells och Ann Jäderlunds tidiga poesi

Brandt, T., 2014, Helsingfors: Helsingfors universitet.

Tutkimustuotos: OpinnäyteVäitöskirjaArtikkelikokoelma