Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

  • Suomi

Julkaisut

Suodatin
Kirja
2017

Leivonnan teknologia: Ruokaleipä

Salovaara, H. O., Ignatius, A., Jussila, A. & Hurri-Martikainen, M., 2017, Helsinki: Suomen Leipuriliitto ry. 295 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Suomen maannostietokanta: Käyttöopas versio 1.1

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M. J., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Tuhtar, J., toukokuuta 2017, Helsinki: Luonnonvarakeskus (Luke). 70 Sivumäärä (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus; Vuosikerta 2017, nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Open access
Tiedosto
2016

Diagnostisia työkaluja rakennusten patologiaan

Salkinoja-Salonen, M. S., 18 lokakuuta 2016, Helsinki: Helsingin yliopisto, Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos. 134 Sivumäärä (Mikrobiologian julkaisuja; nro 50)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Open access
Tiedosto
2015

Annoskuvakirja: lasten ruokamäärien arvioinnin avuksi

Nissinen, K., Sillanpää, H. (toim.), Korkalo, L., Roos, E. & Erkkola, M., elokuuta 2015, Helsinki: Helsingin yliopisto : Seinäjoen ammattikorkeakoulu : Samfundet Folkhälsan. 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Mikrobiologian sanasto

Korhola, M. P., Kivisalmi, V., Rasimus, S. M., Haiko, E. J., Juuti, K. M. & Timonen, S. S., 2015, 3. toim. Helsinki: Mikrobiologikilta r.y. 148 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Ravitsemustaito

Voutilainen, E., Fogelholm, M. & Mutanen, M., syyskuuta 2015, 1-2 p.; 1-3. painos 2016 toim. Helsinki: Sanoma Pro. 212 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2013

Sienten biologia

Timonen, S. & Valkonen, J., 2013, Gaudeamus. 448 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

Open access

Terve! Lukion terveystieto 1, terveyden perusteet

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2012, 1.-3. toim. Helsinki: Sanoma Pro. 232 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2011

Terve! Lukion terveystieto 3, terveys ja tutkimus

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2011, 1. toim. WSOYpro. 96 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2010

Terve! Lukion terveystieto 2, nuoret terveys ja arkielämä

Fogelholm, M., Huuhka, H., Reinikkala, P. & Sundman, T., 2010, 1. toim. Helsinki: WSOYpro. 168 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2009

Colilert-menetelmän verifiointi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 461/2000 mukaisiin koliformisten bakteerien ja Escherichia coli -bakteerin tutkimuksiin Suomessa

Pitkänen, T., Kalso, S., Vepsäläinen, A., Rapala, J. & Niemelä, S. I., 2009, Helsinki: THL. (Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; nro 17/2009)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008

Haapola, I., Fogelholm, M., Heinonen, H., Karisto, A., Mäkelä, T., Niiranen, T., Nummela, O., Pajunen, E., Ritsilä, A., Seppänen, M., Töyli, P., Uutela, A., Valve, R. & Väänänen, I., 2009, Lahti: Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. 175 Sivumäärä (Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän julkaisuja; nro 70)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

No-tillage and boardmill sludge - possibilities to diminish erosion and P losses from clay fields

Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 42 Sivumäärä (Pro terra; nro 44)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomen maannostietokanta: käyttöopas versio 1.0

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T., Tamminen, P. & Ylihalla, M., 2009, Jokioinen: MTT. 69 Sivumäärä (MTT Tiede; nro 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 2009, 6. korj.p toim. Helsinki: Helsingin yliopisto. 49 Sivumäärä (EKT-sarja; nro 1455)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Valuma-alueen prosessit ja vesistökuormitus

Vaalama, A. & Muukkonen, P., 2009, Helsinki: Helsingin yliopisto, soveltavan kemian ja mikrobiologian laitos. 15 Sivumäärä (Pro terra; nro 43)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2008

Aistit ammattikäyttöön

Tuorila, H., Parkkinen, K. & Tolonen, K., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 170 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Lapsen ruokavalio ennen kouluikää

Kyttälä, P., Ovaskainen, M-L., Kronberg-Kippilä, C., Erkkola, M., Tapanainen, H., Tuokkola, J., Veijola, R., Simell, O., Knip, M. & Virtanen, S., 2008, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 153 Sivumäärä (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nro 32/2008)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Makukoulu: makuoppituntien soveltaminen, toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille

Mustonen, S. & Tuorila, H., 2008, Helsinki: Sitra. 54 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Pakkausten valonsuoja elintarvikkeille: yhteenveto hankkeen tutkimuksista

Helen, H., Heikkilä, M., Huhtanen, J., Isokangas, J., Jokinen, N., Kivelä, H., Poutanen, J., Koivisto, L. & Solala, K., 2008, Helsinki: Pakkausteknologia - PTR. 122 Sivumäärä (PTR:n raportti; nro 55)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Taitava kokki ammattikeittiössä

Lipre, E. & Mauno, S., 2008, Helsinki: WSOY Oppimateriaalit. 235 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Viral populations in Lake Erie: abundance, production and predicted impacts

Dean, A. L., Higgins, J. L., DeBruyn, J. M., Rinta-Kanto, J. M., Bourbonniere, R. A. & Wilhelm, S. W., 2008, 23 Sivumäärä (Checking the Pulse of Lake Erie. Aquatic Ecosystem Health Management Society / Ecovision World Monographs.)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2007

Kirjallisuuskatsaus: poronlihan ja poronmaidon koostumus

Niemi, M., 2007, Rovaniemi: Paliskuntain yhdistys. 89 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Lasten ympäristö ja terveys: kansallinen CEHAP-selvitys

Erkkola, M., Fogelholm, M., Huuskonen, M. S., Komulainen, H., Korhonen, M., Leino, T., Nevalainen, A., Paile, W., Pekkanen, J., Sala, E., Salonen, R. O., Suni, J., Taskinen, S., Tuomisto, J., Vartiainen, T. & Viluksela, M., 2007, Helsinki: Kansanterveyslaitos. 185 Sivumäärä (Kansanterveyslaitoksen julkaisujaB; nro 11/2007)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Tervettä liikettä: Terveysliikunnan hyvät käytännöt työterveyshuollossa

Fogelholm, M., Lindholm, H., Lusa, S., Miilunpalo, S., Moilanen, J., Paronen, O. & Saarinen, K., 2007, Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. 112 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2006

Characterisation of the mechanical properties of oats and oat flakes

Gates, F., 2006, Helsinki: University of Helsinki. 62 Sivumäärä (EKT-series; nro 1366)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

D-vitamiinitilanteen seurantatutkimus 2002-2006

Lamberg-Allardt, C. & Viljakainen, H., 2006, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä; nro 2006:9)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Kuinka uudistamme palvelujärjestelmää? innovatiivisella prosessien kehittämisellä kohti laadukkaampia ja tuottavampia vanhusten palveluja

Mäkinen, S., Valve, R., Pekkarinen, S. & Mäkelä, T., 2006, Lahti: Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso. 56 Sivumäärä (Verson julkaisuja; nro 3/2006)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Savimaiden eroosio: Maa- ja metsätalousministeriön Maatalousosaston Tutkimus- ja neuvontayksikön rahoittama yhteistutkimushanke Dnro 3298/502/2002

Aura, E., Saarela, K. & Räty, M., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 32 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 118)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Sensory and food related perceptions of 8-, 9-, 10- and 11-year-old school children: baseline measurements

Oerlemans, P., Mustonen, S., Esselström, H. & Tuorila, H., 2006, Helsinki: University of Helsinki, Department of Food Technology. 25 Sivumäärä (EKT-series; nro 1362)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Suomen maannostietokanta: maannoskartta 1:250 000 ja maaperän ominaisuuksia

Lilja, H., Uusitalo, R., Yli-Halla, M., Nevalainen, R., Väänänen, T. & Tamminen, P., 2006, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 70 Sivumäärä (MTT:n selvityksiä; nro 114)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2005

Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät

Tuorila, H. & Appelbye, U., 2005, [Helsinki]: Yliopistopaino. 286 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Kuluttajien odotusten ja asenteiden mittaaminen: kuluttajalähtöinen tuotteistaminen -hankkeen tuloksia

Urala, N., Lähteenmäki, L., Huotilainen, A., Tuorila, H., Ollila, S., Hautala, N. & Tuomi-Nurmi, S., 2005, Helsinki: Tekes. 48 Sivumäärä (Teknologiakatsaus; nro 181)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Nordic Nutrition Recommendations 2004: Integrating nutrition and physical activity

Becker, W., Lyhne, N., Pedersen, A., Aro, A., Fogelholm, M., Þórsdottír, I., Alexander, J., Anderssen, S., Meltzer, H. & Pedersen, J., 2005, Copenhagen: Nordic Council of Ministers. 435 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Ruusunmarjojen ravintosisältö ja bioaktiiviset yhdisteet

Mattila, P., Alanko, T., Pihlava, J-M., Hellström, J., Eurola, M., Aro, H., Piironen, V. & Korhonen, H., 2005, Jokioinen: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 25 Sivumäärä (Maa- ja elintarviketalous; nro 72)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Sourdough: A tool for the improved flavour, texture and shelf-life of wheat bread

Katina, K., 2005, 90 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

Älykäs kokki ammattikeittiössä

Mauno, S. & Lipre, E., 2005, Helsinki: WSOY. 176 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2004

Liikkujan ravitsemus - teoriasta käytäntöön

Borg, P., Fogelholm, M. & Hiilloskorpi, H., 2004, Helsinki: Edita.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Viljaproteiinit bioaktiivisten peptidien lähteenä.

Loponen, J., 2004, 28 Sivumäärä (EKT-series; nro 1276)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2003

Kondiittorin käsikirja

Heinonen, J. (toim.), Jouppila, K. (toim.) & Salovaara, H. (toim.), 2003, Suomen Leipuriliitto ry. 153 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

2002

Weight Control and Physical Activity

IARC Working Group on the Evaluation of Cancer-Preventive Strategies, Lyon, 2002, 2002, Lyon: International Agency for Research on Cancer. 315 Sivumäärä (IARC Hanbooks of Cancer Prevention; Vuosikerta 6)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaTieteellinenvertaisarvioitu

2001

Elintarvikekemia ja -analytiikka

Mattila, P., Piironen, V. & Ollilainen, V., 2001, Yliopistopaino.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

Selenium inclusion in fertilisers to correct an inadequate national dietary intake

Hartikainen, H. & Ekholm, P., 2001, York: International Fertiliser Society. 16 Sivumäärä (Proceedings / International Fertiliser Society)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirja

2000

Tietokoneavusteinen laskenta elintarviketeknologiassa

Lahtinen, S., 2000, 53 Sivumäärä (EKT-sarja; nro 1187)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1999

Syö ja liiku mielelläsi

Fogelholm, M., 1999, Helsinki: WSOY.

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaYleistajuinen

Tutkielman teko-ohjeita

Salovaara, H., Jouppila, K. & Kaarlehto, T., 1999, 3 p. toim. Helsinki: Helsingin yliopisto, elintarviketeknologian laitos. 45 Sivumäärä (EKT-sarja)

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen

1997

Luusto lujaksi : osteoporoosi hallintaan

Lamberg-Allardt, C., 1997, Helsinki: Suomen Osteoporoosiyhdistys. 44 Sivumäärä

Tutkimustuotos: Kirja/raporttiKirjaAmmatillinen